Skip main navigation

Övning: Teknisk och funktionell kvalitet

Praktisk övning om teknisk och funktionell kvalitet.
Pusselbitar
Nu är det dags för en praktisk övning där du kommer att tillämpa begreppen teknisk och funktionell kvalitet. Välj ett turistföretag (antingen företaget du arbetar på eller ett turistföretag som du känner till) och avsätt ca en timme för uppgiften.

Tänk igenom och svara på följande frågor:

  1. Förklara med egna ord vad som menas med teknisk respektive funktionell kvalitet.

  2. Försök att så noggrant som möjligt beskriva den tekniska kvalitén i det tjänsteföretag som du har valt.

  3. Försök att så noggrant som möjligt beskriva den funktionella kvalitén i det tjänsteföretag som du har valt.

  4. Antag att du får följande fråga från företagsledningen i ditt valda turistföretag: Vilket är viktigast, teknisk eller funktionell kvalitet? Besvara frågan och motivera ditt svar.

Gör så här

Använd valfritt hjälpmedel – papper och penna, dator eller läsplatta för att samla dina slutsatser. Se till att slutföra övningen innan du går vidare i kursen. Instruktionerna och frågorna finns även tillgängliga i utskriftsformat under rubriken Downloads.

Lycka till!

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now