Skip main navigation

Övning: Teknisk och funktionell kvalitet

Praktisk övning om teknisk och funktionell kvalitet.
Pusselbitar
© Luleå tekniska universitet

Nu är det dags för en praktisk övning där du kommer att tillämpa begreppen teknisk och funktionell kvalitet. Välj ett turistföretag (antingen företaget du arbetar på eller ett turistföretag som du känner till) och avsätt ca en timme för uppgiften.

Tänk igenom och svara på följande frågor:

  1. Förklara med egna ord vad som menas med teknisk respektive funktionell kvalitet.

  2. Försök att så noggrant som möjligt beskriva den tekniska kvalitén i det tjänsteföretag som du har valt.

  3. Försök att så noggrant som möjligt beskriva den funktionella kvalitén i det tjänsteföretag som du har valt.

  4. Antag att du får följande fråga från företagsledningen i ditt valda turistföretag: Vilket är viktigast, teknisk eller funktionell kvalitet? Besvara frågan och motivera ditt svar.

Gör så här

Använd valfritt hjälpmedel – papper och penna, dator eller läsplatta för att samla dina slutsatser. Se till att slutföra övningen innan du går vidare i kursen. Instruktionerna och frågorna finns även tillgängliga i utskriftsformat under rubriken Downloads.

Lycka till!

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education