Skip main navigation

Välkommen till kursen

Välkomnande till kursen.

Välkommen till den här kursen som vänder sig till dig som jobbar inom turistnäringen.

Utbildningen syftar till att ge dig ökade kunskaper om vad som bidrar till kundnöjdhet i turistföretag och vad som påverkar kundens upplevelse av kvalitet.

Nästa steg

Titta på filmen för en introduktion till kursen som helhet. Gå sedan vidare till nästa steg för att ta del av lärandemålen. Glöm inte att markera som klar genom att klicka Mark as complete.

This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now