Skip main navigation

Välkommen till kursen

Välkomnande till kursen.

Välkommen till den här kursen som vänder sig till dig som jobbar inom turistnäringen.

Utbildningen syftar till att ge dig ökade kunskaper om vad som bidrar till kundnöjdhet i turistföretag och vad som påverkar kundens upplevelse av kvalitet.

Nästa steg

Titta på filmen för en introduktion till kursen som helhet. Gå sedan vidare till nästa steg för att ta del av lärandemålen. Glöm inte att markera som klar genom att klicka Mark as complete.

This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education