Skip main navigation

New offer! Get 30% off one whole year of Unlimited learning. Subscribe for just £249.99 £174.99. New subscribers only. T&Cs apply

Find out more

Kundens upplevelse av helheten

Om kundens upplevelse av helheten

Vad är viktigast för att kunden ska få en bra helhetsupplevelse?

I den här filmen får du höra Frida Lind Oja (Camp Ripan), Kent Lindvall (Tree hotel) och Monica Risenius (Kiruna Lappland) berätta om relationen mellan företag och kund samt om vikten av en helhetssyn.

This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now