Skip main navigation

Aspekter av tjänsteerbjudandet

Om en breddning av begreppet tjänster.

I den här filmen får du lära dig mer om hur tjänsteerbjudandet kan delas upp i kärntjänster, underlättande och förhöjande tjänster. Detta utvidgade tjänstebegrepp kan i sin tur ligga till grund för planering och arbete med att förbättra kundupplevelsen.

This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now