Skip main navigation

Sammanfattning

En sammanfattning av aktiviteten
sammanfattning och checkbox
© Luleå tekniska universitet

Tjänsters unika egenskaper anses vara att de är immateriella, heterogena, svåra att separera och förgängliga, vilket har diskuterats och utvecklats i detta teoriavsnitt.

Att tjänster är immateriella innebär bland annat att de är svåra att visa upp och kommunicera och det därför är viktigt med andra fysiska bevis som till exempel lokalers utformning och olika visuella intryck.

Den andra egenskapen som tillskrivs tjänster är att de är heterogena, vilket betyder att tjänster tenderar att variera i sitt utförande eftersom de är väldigt beroende av individerna som utför tjänsterna. Det innebär i sin tur att tjänster är relativt svåra att standardisera.

Tjänster anses också vara svåra att separera, det vill säga att tjänsteföretagets personal och kunderna är ofta involverade tillsammans i produktionsprocessen, vilket gör att tjänster kan vara svåra att massproducera och sälja på en geografiskt utspridd marknad.

Till sist anses tjänster också vara förgängliga, det vill säga att tjänster produceras och konsumeras samtidigt, vilket får till följd att tjänster sällan kan lagras och det blir därför mycket viktigt att tjänsteföretaget balanserar produktionskapacitet och efterfrågan.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now