Skip main navigation

Sammanfattning

En sammanfattning av aktiviteten
sammanfattning och checkbox
© Luleå tekniska universitet

Tjänsters unika egenskaper anses vara att de är immateriella, heterogena, svåra att separera och förgängliga, vilket har diskuterats och utvecklats i detta teoriavsnitt.

Att tjänster är immateriella innebär bland annat att de är svåra att visa upp och kommunicera och det därför är viktigt med andra fysiska bevis som till exempel lokalers utformning och olika visuella intryck.

Den andra egenskapen som tillskrivs tjänster är att de är heterogena, vilket betyder att tjänster tenderar att variera i sitt utförande eftersom de är väldigt beroende av individerna som utför tjänsterna. Det innebär i sin tur att tjänster är relativt svåra att standardisera.

Tjänster anses också vara svåra att separera, det vill säga att tjänsteföretagets personal och kunderna är ofta involverade tillsammans i produktionsprocessen, vilket gör att tjänster kan vara svåra att massproducera och sälja på en geografiskt utspridd marknad.

Till sist anses tjänster också vara förgängliga, det vill säga att tjänster produceras och konsumeras samtidigt, vilket får till följd att tjänster sällan kan lagras och det blir därför mycket viktigt att tjänsteföretaget balanserar produktionskapacitet och efterfrågan.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education