Skip main navigation

Om kundnöjdhet och kvalitet

Om resultatet av hög kvalitet och nöjda kunder.
Norrsken över ett hotell
© Luleå tekniska universitet

Målet med ett tjänsteföretag är att skapa långsiktiga lösningar och skapa lojala, återkommande kunder. Det här avsnittet handlar om samspelet mellan hög kvalitet och nöjda kunder samt hur det bidrar till en långsiktig verksamhet.

Du kommer bland annat att få lära dig mer om två nyckelbegrepp, kundnöjdhet och kvalitet, som är viktiga för att kunna skapa lojala och återkommande kunder till tjänsteföretaget.

Gå vidare till nästa sida för att lära dig mer.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education