Skip main navigation

Om kundnöjdhet och kvalitet

Om resultatet av hög kvalitet och nöjda kunder.
Norrsken över ett hotell
© Luleå tekniska universitet

Målet med ett tjänsteföretag är att skapa långsiktiga lösningar och skapa lojala, återkommande kunder. Det här avsnittet handlar om samspelet mellan hög kvalitet och nöjda kunder samt hur det bidrar till en långsiktig verksamhet.

Du kommer bland annat att få lära dig mer om två nyckelbegrepp, kundnöjdhet och kvalitet, som är viktiga för att kunna skapa lojala och återkommande kunder till tjänsteföretaget.

Gå vidare till nästa sida för att lära dig mer.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now