Skip main navigation

Inledning

Inledning till vecka 1.
Grillning vid sjön och naturen
© Luleå tekniska universitet

Den här veckan kommer du att få en introduktion till grundläggande begrepp angående tjänster och tjänstekvalitet, med målet att förstå och utforska området ur turistnäringens perspektiv.

Du kommer att möta exempel från branschen som visar hur befintliga turistföretag arbetar med kvalitet. Vidare kommer du att få kunskap om tjänsters unika egenskaper samt om kundnöjdhet, kvalitet och hur de samspelar.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education