Skip main navigation

Inledning

Inledning till vecka 1.
Grillning vid sjön och naturen
Den här veckan kommer du att få en introduktion till grundläggande begrepp angående tjänster och tjänstekvalitet, med målet att förstå och utforska området ur turistnäringens perspektiv.

Du kommer att möta exempel från branschen som visar hur befintliga turistföretag arbetar med kvalitet. Vidare kommer du att få kunskap om tjänsters unika egenskaper samt om kundnöjdhet, kvalitet och hur de samspelar.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now