Skip main navigation

New offer! Get 30% off one whole year of Unlimited learning. Subscribe for just £249.99 £174.99. New subscribers only. T&Cs apply

Find out more

Inledning

Introduktion till veckan
En kvinna sitter på en liten klippa och tittar ned på ett vackert naturlandskap.
Den här veckan kommer du bland annat att få lära dig om vad som ingår i helhetsupplevelsen och utforska det ömsesidiga beroendet i turistbranschen, med målet att öka dina kunskaper om kundens perspektiv och det utvidgade tjänstebegreppet.

Du kommer att få att lyssna till personer från branschen om vad de tycker är viktigast för att kunden ska få en bra helhetsupplevelse. Vidare kommer du att få kunskap om användbara modeller som isbergsprincipen och servuktionsmodellen.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now