Skip main navigation

Turismens betydelse

Om vikten av turism.
Ett futuristiskt hotellrum hängandes i träd i skogen
© Luleå tekniska universitet

Det här avsnittet handlar om det ömsesidiga beroendet mellan företag och kund, mellan olika kunder, andra organisationer, resmål och tidsaspekter.

Turismen står för en betydande del av Sveriges ekonomi och spelar en viktig roll för hela landets ekonomi.

En utmaning inom turistbranschen är att efterfrågan kan variera stort, ofta kopplat till årets säsonger. Det är därför viktigt att turistföretag försöker anpassar sina erbjudanden till detta. En annan utmaning är att företag i den här branschen dras med höga fasta kostnader jämfört med andra tjänsteverksamheter, till exempel att det ofta krävs mycket för att komma igång.

Dessa utmaningar, tillsammans med det ömsesidiga beroendet i turistbranschen, påverkar hur företagen bör tänka runt sin verksamhet och sina strategier.

Gå vidare till nästa sida för att lära dig mer.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now