Skip main navigation

Turismens betydelse

Om vikten av turism.
Ett futuristiskt hotellrum hängandes i träd i skogen
© Luleå tekniska universitet

Det här avsnittet handlar om det ömsesidiga beroendet mellan företag och kund, mellan olika kunder, andra organisationer, resmål och tidsaspekter.

Turismen står för en betydande del av Sveriges ekonomi och spelar en viktig roll för hela landets ekonomi.

En utmaning inom turistbranschen är att efterfrågan kan variera stort, ofta kopplat till årets säsonger. Det är därför viktigt att turistföretag försöker anpassar sina erbjudanden till detta. En annan utmaning är att företag i den här branschen dras med höga fasta kostnader jämfört med andra tjänsteverksamheter, till exempel att det ofta krävs mycket för att komma igång.

Dessa utmaningar, tillsammans med det ömsesidiga beroendet i turistbranschen, påverkar hur företagen bör tänka runt sin verksamhet och sina strategier.

Gå vidare till nästa sida för att lära dig mer.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education