Skip main navigation

New offer! Get 30% off one whole year of Unlimited learning. Subscribe for just £249.99 £174.99. New subscribers only. T&Cs apply

Find out more

Sammanfattning

En sammanfattning av aktiviteten.
sammanfattning och checkbox
Avsnittet har bland annat handlat om turistbranschens stora betydelse för Sveriges ekonomi och de höga fasta kostnader och stora variation i efterfrågan som kännetecknar branschen.

Vidare har det ömsesidiga beroendet i branschen diskuterats, som innebär att ett turistföretag är beroende av många olika organisationer om kundens helhetsupplevelse ska bli bra. Exempel på andra organisationer är kommunen, olika transportföretag, restauranger och uteställen samt kompletterande turistaktiviteter som kan vara intressanta för kundens upplevelse av resmålet.

Slutligen är det viktigt att vara medveten om att kunden ofta bara ser en liten del av de resurser och aktiviteter som krävs för att erbjuda en turisttjänst, men att kundens upplevelse trots allt baseras på helheten.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now