Skip main navigation

£199.99 £139.99 for one year of Unlimited learning. Offer ends on 28 February 2023 at 23:59 (UTC). T&Cs apply

Find out more

Sammanfattning

En sammanfattning av aktiviteten.
sammanfattning och checkbox
© Luleå tekniska universitet

Avsnittet har bland annat handlat om turistbranschens stora betydelse för Sveriges ekonomi och de höga fasta kostnader och stora variation i efterfrågan som kännetecknar branschen.

Vidare har det ömsesidiga beroendet i branschen diskuterats, som innebär att ett turistföretag är beroende av många olika organisationer om kundens helhetsupplevelse ska bli bra. Exempel på andra organisationer är kommunen, olika transportföretag, restauranger och uteställen samt kompletterande turistaktiviteter som kan vara intressanta för kundens upplevelse av resmålet.

Slutligen är det viktigt att vara medveten om att kunden ofta bara ser en liten del av de resurser och aktiviteter som krävs för att erbjuda en turisttjänst, men att kundens upplevelse trots allt baseras på helheten.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education