Skip main navigation

New offer! Get 30% off one whole year of Unlimited learning. Subscribe for just £249.99 £174.99. New subscribers only. T&Cs apply

Find out more

Sammanfattning

En sammanfattning av aktiviteten.
sammanfattning och checkbox
Det här teoriavsnittet har diskuterat det utvidgade tjänstebegreppet och alla de delar som är viktiga för helhetsupplevelsen av ett tjänsteerbjudande. Modellen beskriver inte bara kärntjänsten, det vill säga den grundläggande fördel/funktion som kunden köper, utan också de tjänster och varor som erbjuds för att underlätta och förhöja kundupplevelsen.

Utöver de tjänster och varor som erbjuds är även andra delar viktiga, som till exempel kundens interaktioner med tjänsteföretaget och andra kunder, men också tillgängligheten till tjänsteföretaget och platsen där tjänsteföretaget finns.

Slutligen påverkas även kundens upplevelse av tjänsteerbjudandet av företagets image, marknadskommunikation och den word-of-mouth som finns om tjänsteföretaget.

Lärdomar

Du har nu nått slutet av vecka 2 och förhoppningsvis har du lärt dig en hel del om helheten i kundupplevelsen.

  • Vad tar du med dig från veckans innehåll? Är det något du saknar eller skulle vilja veta mer om?

Reflektera, kommentera och diskutera med andra deltagare i kommentarsfältet.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now