Skip main navigation

Sammanfattning

En sammanfattning av aktiviteten.
sammanfattning och checkbox
© Luleå tekniska universitet

Det här teoriavsnittet har diskuterat det utvidgade tjänstebegreppet och alla de delar som är viktiga för helhetsupplevelsen av ett tjänsteerbjudande. Modellen beskriver inte bara kärntjänsten, det vill säga den grundläggande fördel/funktion som kunden köper, utan också de tjänster och varor som erbjuds för att underlätta och förhöja kundupplevelsen.

Utöver de tjänster och varor som erbjuds är även andra delar viktiga, som till exempel kundens interaktioner med tjänsteföretaget och andra kunder, men också tillgängligheten till tjänsteföretaget och platsen där tjänsteföretaget finns.

Slutligen påverkas även kundens upplevelse av tjänsteerbjudandet av företagets image, marknadskommunikation och den word-of-mouth som finns om tjänsteföretaget.

Lärdomar

Du har nu nått slutet av vecka 2 och förhoppningsvis har du lärt dig en hel del om helheten i kundupplevelsen.

  • Vad tar du med dig från veckans innehåll? Är det något du saknar eller skulle vilja veta mer om?

Reflektera, kommentera och diskutera med andra deltagare i kommentarsfältet.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education