Skip main navigation

Marknad och word-of-mouth

Om marknadskommunikation.
© Luleå tekniska universitet

Kundupplevelsen påverkas av marknadskommunikation och word-of-mouth, vilket du som arbetar eller planerar att arbeta inom turistnäringen behöver reflektera över.

Turistföretag bör vara medvetna om den marknadsföring som görs även av andra aktörer, såväl på lokal, nationell och internationell nivå. Den marknadskommunikation som sker skapar nämligen förväntningar hos kunder som besöker ett resmål och tar del av de tjänster och upplevelser som erbjuds. Företagen behöver vara vaksamma kring vilka signaler de själva och andra aktörer skickar ut och vilka förväntningar som det kan skapa bland kunderna.

Ny teknik och sociala medier har gjort word-of-mouth viktigare än någonsin och det gäller att verka för en så positiv bild som möjligt av företaget. Det kan även handla om faktorer utanför den egna verksamheter, till exempel resmålets image, som kan påverka genom att locka eller stöta bort potentiella kunder.

En del av detta kan företaget själv påverka, medan annat ligger utanför enskilda företags kontroll och det är därför viktigt att samarbeta och tillsammans med andra göra sitt bästa för att bygga en bra image och erbjuda goda kundupplevelser.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now