Skip main navigation

£199.99 £139.99 for one year of Unlimited learning. Offer ends on 28 February 2023 at 23:59 (UTC). T&Cs apply

Find out more

Marknad och word-of-mouth

Om marknadskommunikation.
© Luleå tekniska universitet

Kundupplevelsen påverkas av marknadskommunikation och word-of-mouth, vilket du som arbetar eller planerar att arbeta inom turistnäringen behöver reflektera över.

Turistföretag bör vara medvetna om den marknadsföring som görs även av andra aktörer, såväl på lokal, nationell och internationell nivå. Den marknadskommunikation som sker skapar nämligen förväntningar hos kunder som besöker ett resmål och tar del av de tjänster och upplevelser som erbjuds. Företagen behöver vara vaksamma kring vilka signaler de själva och andra aktörer skickar ut och vilka förväntningar som det kan skapa bland kunderna.

Ny teknik och sociala medier har gjort word-of-mouth viktigare än någonsin och det gäller att verka för en så positiv bild som möjligt av företaget. Det kan även handla om faktorer utanför den egna verksamheter, till exempel resmålets image, som kan påverka genom att locka eller stöta bort potentiella kunder.

En del av detta kan företaget själv påverka, medan annat ligger utanför enskilda företags kontroll och det är därför viktigt att samarbeta och tillsammans med andra göra sitt bästa för att bygga en bra image och erbjuda goda kundupplevelser.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education