Skip main navigation

Om kärntjänster, underlättande och förhöjande tjänster

Om erbjudandet
Twå renar som står bredvid varandra i snön
Det här avsnittet diskuterar det utvidgade tjänstebegreppet och beskriver bland annat hur en tjänst kan delas upp i kärntjänst, underlättande och förhöjande tjänster.

  • Kärntjänster avser den viktigaste fördel/funktion som kunden köper.

  • Underlättande tjänster skapar möjligheter för kunderna att nyttja kärntjänsterna.

  • Förhöjande tjänster handlar om erbjudanden som ger det lilla extra, men som dock inte är nödvändiga för kärntjänstens utförande.

De tre typerna av tjänster samverkar med varandra och är viktiga för helhetsupplevelsen av ett tjänsteerbjudande.

Gå vidare till nästa sida för att lära dig mer.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now