Skip main navigation

£199.99 £139.99 for one year of Unlimited learning. Offer ends on 28 February 2023 at 23:59 (UTC). T&Cs apply

Find out more

Om kärntjänster, underlättande och förhöjande tjänster

Om erbjudandet
Twå renar som står bredvid varandra i snön
© Luleå tekniska universitet

Det här avsnittet diskuterar det utvidgade tjänstebegreppet och beskriver bland annat hur en tjänst kan delas upp i kärntjänst, underlättande och förhöjande tjänster.

  • Kärntjänster avser den viktigaste fördel/funktion som kunden köper.

  • Underlättande tjänster skapar möjligheter för kunderna att nyttja kärntjänsterna.

  • Förhöjande tjänster handlar om erbjudanden som ger det lilla extra, men som dock inte är nödvändiga för kärntjänstens utförande.

De tre typerna av tjänster samverkar med varandra och är viktiga för helhetsupplevelsen av ett tjänsteerbjudande.

Gå vidare till nästa sida för att lära dig mer.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education