Skip main navigation

Kunden som utgångspunkt

Om besökaren.
Ett stort bord förberett för en måltid och en vas full med gula blommor.
Det här avsnittet handlar om att utforska kundens/besökarens perspektiv, då besökaren på olika sätt är med och påverkar både tjänsteproduktionen och upplevelsen av tjänsten.

Du har tidigare lärt dig att tjänster, till skillnad från varor, produceras och konsumeras samtidigt. Dessutom är besökaren, ofta tillsammans med andra besökare, i hög grad inblandad i produktionen av en tjänst. Denna involvering sker genom besökarens kontaktytor mot turistföretagets organisation och system, den fysiska miljön samt personal eller tjänsteutförande.

Gå vidare till nästa sida för att lära dig mer.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now