Skip main navigation

£199.99 £139.99 for one year of Unlimited learning. Offer ends on 28 February 2023 at 23:59 (UTC). T&Cs apply

Find out more

Kunden som utgångspunkt

Om besökaren.
Ett stort bord förberett för en måltid och en vas full med gula blommor.
© Luleå tekniska universitet

Det här avsnittet handlar om att utforska kundens/besökarens perspektiv, då besökaren på olika sätt är med och påverkar både tjänsteproduktionen och upplevelsen av tjänsten.

Du har tidigare lärt dig att tjänster, till skillnad från varor, produceras och konsumeras samtidigt. Dessutom är besökaren, ofta tillsammans med andra besökare, i hög grad inblandad i produktionen av en tjänst. Denna involvering sker genom besökarens kontaktytor mot turistföretagets organisation och system, den fysiska miljön samt personal eller tjänsteutförande.

Gå vidare till nästa sida för att lära dig mer.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education