Skip main navigation

En fördjupning av kvalitetsbegreppet

Inledning till kursens första vecka som handlar om teknisk och funktionell kvalitet, och vilken betydelse dessa har för tjänsteföretaget
Norrsken över ett tält
I det här avsnittet kommer du att få kunskap kring begreppen teknisk och funktionell kvalitet samt hur dessa kan tillämpas på det egna turistföretaget.

En utgångspunkt för kommande steg är följande begrepp:

  • Teknisk kvalitet går enkelt uttryckt att beskriva som en del av tjänstens hårda värden, alltså vad kunden får. Den tekniska kvalitén är beroende av verksamhetens kompetens, tekniska lösningar, maskiner och IT-lösningar som på ett eller annat sätt påverkar tjänstens utfall.

  • Funktionell kvalitet handlar om de mjuka värdena, vilka ofta är helt avgörande när det kommer till kundens upplevelse. Till skillnad från den tekniska kvalitén som är vad kunden får, innebär den funktionella kvalitén hur kunden får det, till exempel personalens bemötande, atmosfären, relationer och så vidare.

Gå vidare till nästa sida för att lära dig mer.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now