Skip main navigation

En fördjupning av kvalitetsbegreppet

Inledning till kursens första vecka som handlar om teknisk och funktionell kvalitet, och vilken betydelse dessa har för tjänsteföretaget
Norrsken över ett tält
© Luleå tekniska universitet

I det här avsnittet kommer du att få kunskap kring begreppen teknisk och funktionell kvalitet samt hur dessa kan tillämpas på det egna turistföretaget.

En utgångspunkt för kommande steg är följande begrepp:

  • Teknisk kvalitet går enkelt uttryckt att beskriva som en del av tjänstens hårda värden, alltså vad kunden får. Den tekniska kvalitén är beroende av verksamhetens kompetens, tekniska lösningar, maskiner och IT-lösningar som på ett eller annat sätt påverkar tjänstens utfall.

  • Funktionell kvalitet handlar om de mjuka värdena, vilka ofta är helt avgörande när det kommer till kundens upplevelse. Till skillnad från den tekniska kvalitén som är vad kunden får, innebär den funktionella kvalitén hur kunden får det, till exempel personalens bemötande, atmosfären, relationer och så vidare.

Gå vidare till nästa sida för att lära dig mer.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education