Currently set to Index
Currently set to Follow
Skip main navigation

Met wie zou jij kunnen praten?

Voorbeelden van mensen en als opdracht: Bedenk voor je zelf wie dit voor jou zijn.
5 mensen die elkaar de box geven
© Universitair Medisch Centrum Groningen
Steun van anderen is heel belangrijk voor het vergroten van je veerkracht. Het is dus belangrijk dat je goede relaties maakt en onderhoudt met familie, leeftijdsgenoten, en andere mensen die voor jou belangrijk zijn en met wie je een goede band hebt. Deze mensen kunnen je namelijk later helpen om de steun te krijgen wanneer je dit nodig hebt.
Sommige jongeren hebben meer mensen om steun bij te vinden dan anderen, maar iedereen kan ergens terecht.
Hier vind je een lijst van mogelijke opties om steun te vinden. Bedenk voor jezelf wie dat voor jou zou kunnen zijn.
 • Ouders
 • Broer of zus
 • Oom of tante
 • Oma of opa
 • Vriend of vriendin
 • Leraar op school
 • Trainer/coach op de sportclub
 • Buurman of buurvrouw
 • Kennissen/vrienden op het internet
 • Vertrouwenspersoon of jeugdarts of jeugdverpleegkundige op school
 • Huisarts
 • Medewerkers van de kindertelefoon
 • Op de website van jouwGGD.nl kun je anoniem chatten met een hulpverlener
© Universitair Medisch Centrum Groningen
This article is from the free online

Jongeren en hun psychische gezondheid

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education

close