Skip main navigation

Social støtte

Gå til næste trin for at få anvisninger i, hvordan du laver en oversigt over social støtte. Her kan du også finde en skabelon, du kan bruge, og en Padlet-væg, …

Identifikation af ængstelse

Nedenfor er der to artikler, du kan læse. Det er valgfrit at læse artiklerne, men de giver dig en dybere indsigt i, hvordan du kan identificere ængstelse hos børn. Emotional …

Børnevenlig mindfulness

I denne video viser vi dig én måde at praktisere mindfulness på sammen med dine børn. Du kan også praktisere mindfulness sammen med dine børn på følgende måder: Vejrtrækningsøvelse: dufte …

Om modgang, forandring og robusthed

I perioder med kriser og store forandringer oplever alle modgang uanset alder. Nogle trives med modgang, mens andre virkelig skal kæmpe. Det er ikke altid klart, hvorfor nogle mennesker trives, …

Kædereaktion

Kædereaktion er en legende og kreativ tilgang til at lære om årsag og virkning og opbygge forskellige færdigheder som f.eks. problemløsning, kreativ tænkning og teamworkfærdigheder, hvis øvelsen laves sammen med …

Tips og tricks

Se disse blogindlæg, hvor du kan finde flere legende tilgange, som kan hjælpe forældre og pædagoger med at styrke udviklingen af børns sociale og følelsesmæssige færdigheder og lære dem at …

Opsummering: Fundamentet for Læring gennem leg

Stadig flere resultater dokumenterer, at leg spiller en grundlæggende rolle i et barns positive udvikling, uanset barnets situation. Leg er afgørende for at udvikle de nødvendige færdigheder og skabe trivsel …

Kendetegn for legeoplevelser

Kendetegn for legeoplevelser, som kan føre til dybere læring. De fem kendetegn i denne video er udviklet på baggrund af omfattende samtaler med eksperter på området samt ved gennemgang af …