Skip main navigation

Crynodeb o wythnos 1

Diolch yn fawr am gwblhau wythnos gyntaf y cwrs Hyfforddiant e-Byg i Addysgwyr Iechyd, gobeithio eich bod wedi ei fwynhau hyd yma! Yr wythnos hon cawsom gyflwyniad i ficrobau, gan …

Hylendid y dwylo

Dolenni ar gyfer y gweithgareddau: hylendid resbiradol, dwylo difrifol, ac arbrawf sebon, dŵr a phupur. Mae’n debyg mai hylendid y dwylo yw’r un ffordd fwyaf effeithiol o ostwng ac atal …

Y Cefndir: Hylendid resbiradol

Dolenni ar gyfer y gweithgareddau: hylendid resbiradol a dwylo difrifol. Mae’n bwysig bod plant yn dysgu hylendid resbiradol da o oedran ifanc, a’u bod yn derbyn negeseuon allweddol yn raddol …

Y Cefndir: Lle fyddech chi’n canfod microbau?

Dolenni ar gyfer y gweithgareddau: gwneud eich microbau eich hun, dwylo difrifol, arbrawf sebon, dŵr a phupur. This is an additional video, hosted on YouTube. Daw’r fideo uchod o Newyddion …

Gweithgareddau Cwrdd â’r Bygiau

Datblygwyd e-Byg i’w ddefnyddio mewn ysgolion cyn COVID-19 felly efallai y bydd angen i chi addasu rhai o’r gweithgareddau ar sail canllawiau cadw pellter eich ysgol. Barnwch chithau a dywedwch …

Y Cefndir: Beth yw microbau?

Dolenni ar gyfer y gweithgareddau: gwneud eich microbau eich hun, rasys burum, a hylendid resbiradol. Microbau Mae microbau, a elwir hefyd yn ficro-organebau, bygiau, neu germau, yn organebau byw mân …

Gweithgareddau Diogelu yn Trechu’r Bygiau

Datblygwyd e-Byg i’w ddefnyddio mewn ysgolion cyn COVID-19 felly efallai y bydd angen i chi addasu rhai o’r gweithgareddau ar sail canllawiau cadw pellter eich ysgol. Barnwch chithau a dywedwch …