Skip main navigation

Övning: Tillämpa GAP-modellen

Nu är det dags för en praktisk övning där du kommer att fundera kring GAP-modellen och tillämpa den på ett turistföretag. Välj ett turistföretag (antingen företaget du arbetar på eller …

Kursintroduktion

Turistnäringen är en mycket viktig del av Sveriges ekonomi. En förutsättning för att turistföretaget ska bli framgångsrikt är förmågan att utveckla produkter med hög kvalitet och nöjda kunder. Kursen riktar …

Analysera misslyckanden

Du har tagit del av vanliga orsaker till misslyckanden och i det här avsnittet är det dags att försöka få en förståelse kring var kvalitetsbrister kan uppstå. Här presenteras bland …