Skip main navigation

Kunden som utgångspunkt

Det här avsnittet handlar om att utforska kundens/besökarens perspektiv, då besökaren på olika sätt är med och påverkar både tjänsteproduktionen och upplevelsen av tjänsten. Du har tidigare lärt dig att …

Om kärntjänster, underlättande och förhöjande tjänster

Det här avsnittet diskuterar det utvidgade tjänstebegreppet och beskriver bland annat hur en tjänst kan delas upp i kärntjänst, underlättande och förhöjande tjänster. Kärntjänster avser den viktigaste fördel/funktion som kunden …

Marknad och word-of-mouth

Kundupplevelsen påverkas av marknadskommunikation och word-of-mouth, vilket du som arbetar eller planerar att arbeta inom turistnäringen behöver reflektera över. Turistföretag bör vara medvetna om den marknadsföring som görs även av …

Övning: Teknisk och funktionell kvalitet

Nu är det dags för en praktisk övning där du kommer att tillämpa begreppen teknisk och funktionell kvalitet. Välj ett turistföretag (antingen företaget du arbetar på eller ett turistföretag som …

Övning: Det utvidgade tjänstebegreppet

Nu är det dags för en praktisk övning där du kommer att tillämpa servuktionsmodellen och det utvidgade tjänstebegreppet på ett turistföretag. Välj ett turistföretag (antingen företaget du arbetar på eller …

Sammanfattning

Det här teoriavsnittet har diskuterat det utvidgade tjänstebegreppet och alla de delar som är viktiga för helhetsupplevelsen av ett tjänsteerbjudande. Modellen beskriver inte bara kärntjänsten, det vill säga den grundläggande …

Sammanfattning

Med utgångspunkt i tjänsters unika egenskaper så har du i detta avsnitt fått lära dig mer om den så kallade servuktionsmodellen, som kan användas för att beskriva olika faktorer som …

Sammanfattning

Avsnittet har bland annat handlat om turistbranschens stora betydelse för Sveriges ekonomi och de höga fasta kostnader och stora variation i efterfrågan som kännetecknar branschen. Vidare har det ömsesidiga beroendet …