• Lulea logo
New

Kartlägga och mäta kundnöjdhet i turistföretag: En fördjupning

Utbildningen ger dig kunskaper om att mäta kundnöjdhet samt orsaker till missnöjda kunder inom turistnäringen.

Kartlägga och mäta kundnöjdhet i turistföretag: En fördjupning

Turistnäringen är en mycket viktig del av Sveriges ekonomi.

En förutsättning för att turistföretaget ska bli framgångsrikt är förmågan att utveckla produkter med hög kvalitet samt att kunderna är nöjda.

I den här kursen kommer du att lära dig mer om hur man kan mäta kundnöjdhet i turistföretag och vanliga orsaker till att företag misslyckas med att skapa nöjda kunder.

Kursen presenterar också verktyg för att analysera var misslyckanden kan uppstå och hur en beskrivning av tjänsteprocessen kan användas för att effektivisera verksamheten.

What topics will you cover?

 • Hur kundnöjdhet i turistbranschen kan mätas.
 • Orsaker till missnöjda kunder.
 • Var misslyckanden med att skapa nöjda kunder kan uppstå.
 • Hur en tjänsteprocess kan kartläggas.

When would you like to start?

Start straight away and learn at your own pace. If the course hasn’t started yet you’ll see the future date listed below.

Learning on this course

You can take this self-guided course and learn at your own pace. On every step of the course you can meet other learners, share your ideas and join in with active discussions in the comments.

What will you achieve?

By the end of the course, you‘ll be able to...

 • Beskriva hur kundnöjdhet i turistnäringen kan mätas.
 • Diskutera om vilka kriterier som har störst påverkan för kundnöjdhet.
 • Diskutera var misslyckanden med att skapa nöjda kunder kan inträffa
 • Beskriva hur en tjänsteprocess kan kartläggas

Who is the course for?

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar eller planerar att arbeta inom turistnäringen och i andra hand till alla som är intresserade av turistfrågor och tjänstekvalitet.

Kursen motsvarar grundläggande universitetsnivå.

Du förutsätts ha teoretiska förkunskaper som motsvarar allmän behörighet till universitetsstudier.

Utöver detta förutsätts du också ha genomfört utbildningen ”Kundnöjdhet i turistföretag”.

Who will you learn with?

Who developed the course?

Luleå University of Technology

The Luleå University of Technology mission is to shape the future through innovative education and ground-breaking research results. Located in the arctic region, the university creates global societal benefit.

Learning on FutureLearn

Your learning, your rules

 • Courses are split into weeks, activities, and steps, but you can complete them as quickly or slowly as you like
 • Learn through a mix of bite-sized videos, long- and short-form articles, audio, and practical activities
 • Stay motivated by using the Progress page to keep track of your step completion and assessment scores

Join a global classroom

 • Experience the power of social learning, and get inspired by an international network of learners
 • Share ideas with your peers and course educators on every step of the course
 • Join the conversation by reading, @ing, liking, bookmarking, and replying to comments from others

Map your progress

 • As you work through the course, use notifications and the Progress page to guide your learning
 • Whenever you’re ready, mark each step as complete, you’re in control
 • Complete 90% of course steps and all of the assessments to earn your certificate

Want to know more about learning on FutureLearn? Using FutureLearn

Join this course

Start this course for free, upgrade for extra benefits, or buy Unlimited to access this course and hundreds of other short courses for a year.

Free

$0

Join free and you will get:

 • Access to this course for 5 weeks

Upgrade

$64

Upgrade this course and you will get:

 • Access to this course for as long as it’s on FutureLearn
 • A print and digital Certificate of Achievement once you’re eligible

Unlimited

$279.99 for one year

Buy Unlimited and you will get:

 • Access to this course, and hundreds of other FutureLearn short courses and tests for a year
 • A printable digital Certificate of Achievement on all short courses once you’re eligible
 • The freedom to keep access to any course you've achieved a digital Certificate of Achievement on, for as long as the course exists on FutureLearn
 • The flexibility to complete your choice of short courses in your own time within the year

Find out more about upgrades or Unlimited.

Do you know someone who'd love this course? Tell them about it...