• University of Padova
 • Netpoulsafe logo
 • EU Horizon Logo

Zgodność środków bioasekuracji na fermach drobiu w Europie

Bioasekuracja w drobiarstwie – europejscy eksperci pokażą wdrażanie środków ochronnych na wszystkich etapach produkcji.

Na tym obrazie możesz zobaczyć podgląd początku cyklu hodowlanego w produkcji drobiu. Weterynarz terenowy kontrolujący stado stosuje odpowiednie środki biosikuracji: jest to szczególnie ważne na początku cyklu.

Zgodność środków bioasekuracji na fermach drobiu w Europie

 • 4 weeks

 • 4 hours per week

 • Digital certificate when eligible

Find out more about how to join this course

Udział i wkład w bezpieczniejszą i bardziej zrównoważoną produkcję drobiarską

Środki bioasekuracji mają kluczowe znaczenie dla zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się patogenów między fermami drobiu. Skuteczna bioasekuracja pomaga zachować zdrowie i dobrostan ptaków, a także jakość i bezpieczeństwo produktów drobiowych. Podczas tego czterotygodniowego kursu przygotowanego przez Uniwersytet w Padwie przeanalizowane zostaną środki bezpieczeństwa biologicznego na wszystkich etapach produkcji i przedstawione działania, które mogą poprawić ich zgodność z wymogami bioasekuracji w całej Europie.

Zdobywanie wiedzy od czołowych europejskich ekspertów

Liderzy kursu to zespół ekspertów-badaczy specjalizujących się w europejskiej produkcji drobiarskiej i bioasekuracji. Dostarczą oni, krok po kroku, wskazówek na temat działań, które można podjąć na fermach w celu zwiększenia poziomu bioasekuracji. Dzięki wiedzy zdobytej podczas kursu będą mogli Państwo porównywać poziomy i zgodność bioasekuracji w różnych krajach europejskich, oceniając, w jaki sposób można poprawić standardy na całym kontynencie.

Przyjrzyj się bliżej bioasekuracji na fermach kur niosek

W ostatnim tygodniu kursu skupicie się Państwo na konkretnych wyzwaniach związanych z bioasekuracją w produkcji nieśnej. Zauważycie podobieństwa i różnice między fermami nieśnymi a innymi typami użytkowania drobiu i nauczycie się, jak bezpiecznie obchodzić się z jajami wylęgowymi i konsumpcyjnymi. Ukończycie kurs - szkolenie, którego potrzebujemy, aby europejski chów drobiu był czystszy, bezpieczniejszy i bardziej zrównoważony. Ten projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o grant nr 101000728.

Download video: standard or HD

Syllabus

 • Week 1

  Wprowadzenie do bioasekuracji w produkcji drobiarskiej w Europie

  • Wprowadzenie: Zakres i cele kursu

   Przedstawienie zadań kursu MOOC, projektu NetPoulSafe i poznanie osób prowadzących kurs a także uczestników kursu

  • Co Państwo wiedzą na temat bioasekuracji?

   Różne systemy produkcji drobiu

  • Bioasekuracja w krajach zaangażowanych w projekt

   Różne systemy produkcji drobiu

  • Podsumowanie

   Sprawdzenie poziomu nauki z tego tygodnia oraz informacje które warto zapamiętać

 • Week 2

  Bioasekuracja przed rozpoczęciem cyklu produkcyjnego

  • Jak prowadzić bioasekurację na początku cyklu produkcyjnego?

   Wprowadenie do zadań przeznaczonych na ten tydzień i zgromadzenie spostrzeżeń odnośnie bioasekuracji na początku cyklu produkcyjnego od uczestników kursu

  • Przygotowanie fermy do rozpoczęcia cyklu produkcyjnego

   Identyfikacja środków bioasekuracji wdrażanych przed rozpoczęciem cyklu produkcyjnego, ze zwróceniem uwagi na poszczególne etapy i punkty krytyczne.

  • W końcu….dostarczenie piskląt na fermę!

   Identyfikacja środków bioasekuracji potrzebnych do prawidłowego zarządzania przybyciem kurcząt, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz zwróceniem uwagi na poszczególne etapy i punkty krytyczne

  • Podsumujmy!

   Sprawdzenie poziomu nauki z tego tygodnia oraz informacje które warto zapamiętać

 • Week 3

  Bioasekuracja w tracie cyklu produkcyjnego

  • Jak prowadzić bioasekurację w trakcie cyklu produkcyjnego?

   Wprowadzenie do zadań przeznaczonych na ten tydzień oraz zgromadzenie spostrzeżeń dotyczących bioasekuracji w trakcie trwania cyklu produkcyjnego bezpośrednio od uczestników kursu

  • Jak prowadzić kontrolę wektorów biologicznych oraz jak zarządzać odpadami?

   Badanie znaczenia wprowadzenia środków bioasekuracji na etapach związanych z kontrolą wektorów biologicznych i zarządzaniem odpadami

  • Jak są zarządzane kurniki w zakresie bioasekuracji?

   Identyfikacja środków bioasekuracji potrzebnych do prawidłowego zarządzania kurnikiem podczas trwania cyklu produkcyjnego

  • Zakończenie cyklu: procedury czyszczenia i dezynfekcji (C&D) oraz zarządzanie stadem

   Badanie roli oraz sposobów wprowadzania środków bioasekuracji na etapie zakończenia produkcji

  • Podsumujmy!

   Sprawdzenie poziomu nauki z tego tygodnia oraz informacje które warto zapamiętać

 • Week 4

  Bioasekuracja w produkcji jaj

  • A jaka bioasekuracja dla produkcji jaj? Bioasekuracja w produkcji jaj wylęgowych i jaj konsumpcyjnych

   Wprowadzenie do zadań przeznaczonych na ten tygodzień oraz zgromadzenie spostrzeżeń na temat bioasekuracji jaj

  • Jak prowadzić bioasekurację w produkcji jaj wylęgowych oraz jaj konsumpcyjnych?

   Podobieństwa i różnice w bioasekuracji w produkcji jaj wylęgowych i jaj konsumpcyjnych

  • Wgląd w temat

   Odkrywamy podobieństwa i różnice dotyczące bioasekuracji w produkcji jaj wylęgowych i jaj konsumpcyjnych

  • Podsumujmy!

   Dowiedzmy się więcej na temat bioasekuracji: proponujemy pogłębić Państwa wiedzę dzięki literaturze, zanim przystąpicie Państwo do testu końcowego

When would you like to start?

Start straight away and join a global classroom of learners. If the course hasn’t started yet you’ll see the future date listed below.

 • Available now

Learning on this course

On every step of the course you can meet other learners, share your ideas and join in with active discussions in the comments.

What will you achieve?

By the end of the course, you‘ll be able to...

 • Opisać rolę i znaczenie przestrzegania zasad bioasekuracji na fermach drobiu
 • Uzasadnić stosowanie praktyk bioasekuracji w różnych typach produkcji drobiarskiej (tj. chów brojlerów standardowych i na wolnym wybiegu, chów niosek standardowych i na wolnym wybiegu, chów indyków, kaczek, wychów stad reprodukcyjnych, zarządzanie wylęgar
 • Porównać łańcuch produkcji drobiarskiej w siedmiu krajach zaangażowanych w projekt (tj. we Włoszech, Holandii, Hiszpanii, Polsce, na Węgrzech, Francji i Belgii)

Who is the course for?

Dla kogo jest ten kurs? Ten kurs jest przeznaczony dla osób z całej Europy, pracujących na fermach drobiu lub zainteresowanych produkcją drobiarską. Kurs może być przydatny również studentom weterynarii lub wydziałom nauk o zwierzętach, którzy chcą dowiedzieć się więcej o konkretnych wyzwaniach związanych z bioasekuracją w produkcji drobiarskiej.

Who will you learn with?

I am a vet and Avian Diseases Specialist working at the Warsaw University of Life Sciences in Poland. My interests include various aspects of poultry pathology and prevention including biosecurity.

Associate Professor at the University of Padua. She is a veterinarian with particular interest in poultry infectious diseases and their prevention through biosecurity measures.

My name is Giuditta Tilli and I am a DVM, now PhD student at University of Padua. Currently I am working with biosecurity in poultry farms and its beneficial role in intensive poultry farming.

Full professor in Poultry and Rabbit Science and Aquaculture at the DAFNAE Department of the University of Padova. Research and teaching activities are based on a One Welfare approach.

Who developed the course?

University of Padova

The University of Padova is one of Europe’s oldest and most prestigious seats of learning; it aims to provide its students with both professional training and a solid cultural background.

NetPoulSafe

NetPoulSafe is a european network to stimulate knowledge exchange on supporting measures to improve biosecurity compliance in poultry farming.

EU (Horizon 2020 Project)

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.

Ways to learn

Buy this course

Subscribe & save

Limited access

Choose the best way to learn for you!

$134/one-off payment

$39.99/month

Automatically renews

Free

Fulfill your current learning needDevelop skills to further your careerSample the course materials
Access to this courseticktick

Access expires 10 May 2024

Access to 1,000+ coursescrosstickcross
Learn at your own paceticktickcross
Discuss your learning in commentstickticktick
Tests to check your learningticktickcross
Certificate when you're eligiblePrinted and digitalDigital onlycross
Continue & Upgrade

Cancel for free anytime

Ways to learn

Choose the best way to learn for you!

Subscribe & save

$39.99/month

Automatically renews

Develop skills to further your career

 • Access to this course
 • Access to 1,000+ courses
 • Learn at your own pace
 • Discuss your learning in comments
 • Tests to boost your learning
 • Digital certificate when you're eligible

Cancel for free anytime

Buy this course

$134/one-off payment

Fulfill your current learning need

 • Access to this course
 • Learn at your own pace
 • Discuss your learning in comments
 • Tests to boost your learning
 • Printed and digital certificate when you’re eligible

Limited access

Free

Sample the course materials

 • Access expires 10 May 2024

Find out more about certificates, Unlimited or buying a course (Upgrades)

Learning on FutureLearn

Your learning, your rules

 • Courses are split into weeks, activities, and steps to help you keep track of your learning
 • Learn through a mix of bite-sized videos, long- and short-form articles, audio, and practical activities
 • Stay motivated by using the Progress page to keep track of your step completion and assessment scores

Join a global classroom

 • Experience the power of social learning, and get inspired by an international network of learners
 • Share ideas with your peers and course educators on every step of the course
 • Join the conversation by reading, @ing, liking, bookmarking, and replying to comments from others

Map your progress

 • As you work through the course, use notifications and the Progress page to guide your learning
 • Whenever you’re ready, mark each step as complete, you’re in control
 • Complete 90% of course steps and all of the assessments to earn your certificate

Want to know more about learning on FutureLearn? Using FutureLearn