• University of Bath
 • Aberystwyth University

Sut i Lwyddo yn dy Fagloriaeth: Hanfodion y Prosiect Unigol

Cwrs byr wedi ei gynllunio i helpu myfyrwyr baratoi ar gyfer Tystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru – Y Prosiect Unigol

Sut i Lwyddo yn dy Fagloriaeth: Hanfodion y Prosiect Unigol
 • Duration2 weeks
 • Weekly study3 hours
 • LearnFree
 • Extra BenefitsFrom $44Find out more

Dysga bopeth sydd angen ei wybod ar gyfer Prosiect Unigol Bagloriaeth Cymru

Caiff Bagloriaeth Cymru ei werthfawrogi gan brifysgolion a chyflogwyr o ganlyniad i’r twf personol a’r sgiliau academaidd y mae’r dysgwyr yn eu datblygu.

Yn y cwrs hwn, byddi’n dysgu popeth sydd angen ei wybod i gwblhau Prosiect Unigol Bagloriaeth Cymru’n llwyddiannus. Yn ogystal â dysgu am beth mae’r aseswyr yn chwilio, byddi’n ymchwilio i amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy ychwanegol a fydd yn dy helpu yn dy brosiect, megis rheoli amser ac ymchwilio.

Yn y pen draw byddi’n meithrin yr holl sgiliau angenrheidiol i ddod â’th brosiect at ei gilydd.

Download video: standard or HD

What topics will you cover?

Pa bynciau fyddi di’n dysgu amdanynt?

 • Rhesymau dros wneud y Fagloriaeth a’r Prosiect Unigol yn dda
 • Dechrau’r broses ymchwil
 • Cael marc da : sut y cei dy asesu ac ati
 • Trefnu dy syniadau a strwythuro’r prosiect
 • Darganfod a gwerthuso ffynonellau
 • Rheoli amser
 • Defnyddio ffynonellau a chyfeirio
 • Cwblhau dy brosiect

Mae’r cwrs at gael trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg

When would you like to start?

Most FutureLearn courses run multiple times. Every run of a course has a set start date but you can join it and work through it after it starts. Find out more

 • Available now

What will you achieve?

By the end of the course, you‘ll be able to...

 • Dewis, datblygu a mireinio maes pwnc priodol ar gyfer dy brosiect
 • Darganfod a gwerthuso adnoddau priodol a’u defnyddio i gyfarwyddo a chefnogi dy brosiect
 • Gwella dy sgiliau rheoli amser er mwyn cwblhau’r prosiect yn effeithiol
 • Cynllunio a strwythuro darn o waith academaidd

Who is the course for?

Byddai’r cwrs yn addas i fyfyrwyr ôl-16 sydd eisiau cwblhau eu ‘Tystysgrif Her Sgiliau Uwch’ Bagloriaeth Cymru’n llwyddiannus.

Who will you learn with?

Rwy’n ddarlithydd ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac yn dysgu myfrwyr sut mae datblygu prosiectau ymchwil.

I’m a Lecturer at Aberystwyth University, and teach a module on research skills and strategies.

Rwy’n ddarlithydd Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac yn dysgu myfyrwyr sut i ddatblygu prosiectau ymchwil.
I’m a Geography lecturer at Aberystwyth University, and teach research skills.

A Course Leader at the University of Bath, Clive has over 30 years’ experience training both students and professionals to become more effective writers and presenters.

A Course Leader at the University of Bath, Diana supports students with their academic skills. She is also a writer of textbooks in the field of effective communication.

Who developed the course?

University of Bath

The University of Bath is one of the UK’s leading universities both in terms of research and our reputation for excellence in teaching, learning and graduate prospects.

Aberystwyth University

Aberystwyth University has a proud reputation for leading edge research, teaching excellence and an exceptional student experience. It’s a place for the adventurous, the curious and the creative.

Join this course

Start this course for free, upgrade for extra benefits, or buy Unlimited to access this course and hundreds of other short courses for a year.

Free
$0

Join free and you will get:

 • Access to this course for 4 weeks

Upgrade
$44

Upgrade this course and you will get:

 • Access to this course for as long as it’s on FutureLearn
 • A print and digital Certificate of Achievement once you’re eligible

Unlimited (New!)
$259.99 for one year

Buy Unlimited and you will get:

 • Access to this course, and hundreds of other FutureLearn short courses and tests for a year
 • A printable digital Certificate of Achievement on all short courses once you’re eligible
 • The freedom to keep access to any course you've achieved a digital Certificate of Achievement on, for as long as the course exists on FutureLearn
 • The flexibility to complete your choice of short courses in your own time within the year
Find out more about upgrades or Unlimited.