Skip main navigation
We use cookies to give you a better experience, if that’s ok you can close this message and carry on browsing. For more info read our cookies policy.
We use cookies to give you a better experience. Carry on browsing if you're happy with this, or read our cookies policy for more information.

Overval in de Bijlmer: een nieuw perspectief

Hier opnieuw de casus van de Bijlmer noodweer.

Hoe luidt jouw oordeel nu? Is hier sprake van noodweer of noodweerexces? Is je antwoord veranderd ten opzichte van wat je er eerst van vond?

Geef hieronder je antwoord en ga met elkaar in discussie.

Gebruik bij je antwoord de criteria voor noodweer en noodweerexces!

Share this video:

This video is from the free online course:

Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht

University of Groningen

Contact FutureLearn for Support