Skip main navigation
We use cookies to give you a better experience, if that’s ok you can close this message and carry on browsing. For more info read our cookies policy.
We use cookies to give you a better experience. Carry on browsing if you're happy with this, or read our cookies policy for more information.

Waarom ontstaan psychische problemen juist vaak bij jongeren?

In deze video legt Maaike Meurs uit dat er tijdens de puberteit ontzettend veel verandert in je lichaam en in je leven. Dit zorgt er voor dat je kwetsbaarder bent om psychische problemen te ontwikkelen.

Share this video:

This video is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen

Contact FutureLearn for Support