Skip main navigation
We use cookies to give you a better experience, if that’s ok you can close this message and carry on browsing. For more info read our cookies policy.
We use cookies to give you a better experience. Carry on browsing if you're happy with this, or read our cookies policy for more information.

Veerkrachtig bij nare ervaringen

Mensen met veel veerkracht zijn flexibel, ze kunnen zich soms naar voelen maar weten hoe ze daar mee om kunnen gaan; ze kunnen hun vervelende situaties goed verwerken. In deze video leer je hoe je een vervelende situatie goed kunt verwerken.

Share this video:

This video is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen

Contact FutureLearn for Support