1.10

Wat zijn psychische problemen volgens jongeren?

In deze video vertellen jongeren wat volgens hen psychische problemen zijn.

Share this video:

This video is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen