Skip main navigation
We use cookies to give you a better experience, if that’s ok you can close this message and carry on browsing. For more info read our cookies policy.
We use cookies to give you a better experience. Carry on browsing if you're happy with this, or read our cookies policy for more information.

Introductie van ADHD

Noemde je iets met aandacht, druk, of chaotisch? Heel goed! In deze video licht Catharina Hartman kort toe wat ADHD is en welke onderwerpen aan bod zullen komen in deze module, namelijk:

  • Wat is ADHD?

  • Wat is wel en wat is geen ADHD?

  • Komt ADHD nu vaker voor dan vroeger?

  • Wat is de oorzaak van ADHD?

  • ADHD, en dan?

Share this video:

This video is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen

Contact FutureLearn for Support