Skip main navigation
We use cookies to give you a better experience, if that’s ok you can close this message and carry on browsing. For more info read our cookies policy.
We use cookies to give you a better experience. Carry on browsing if you're happy with this, or read our cookies policy for more information.

Wat is antisociaal gedrag?

In deze module gaan we in op antisociaal gedrag, oftewel asociaal gedrag. Voorbeelden van antisociaal gedrag kunnen zijn: met opzet dingen vernielen, dingen stelen en meedoen aan een gevecht.

In deze video geeft René Veenstra aan dat de meningen verschillen over wat nou precies antisociaal gedrag is.

Share this video:

This video is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen

Contact FutureLearn for Support