Skip main navigation

Klasseavis

Listening and reading understanding

Ole er lærer i norsk og samfunnsfag i Dinas klasse. De skal lage ei avis i timene hans denne uka. Avisa skal handle om yrker og arbeidsliv. Ole sier at elevene skal være journalister og finne informasjon selv. Men de kan samarbeide, og de kan velge hvilke yrker som de vil skrive om.

Newspapers

Tone vil intervjue en pilot. Thomas vil skrive om en profesjonell fotballspiller. Eva vil intervjue Justin Bieber om hvordan det er å være popstjerne, men hun finner ikke telefonnummeret hans. Hun finner heller ikke adressa hans, og læreren vil ikke hjelpe henne.

«Tenk på vanlige yrker også», sier Ole. «Tenk på bakere og bønder, fiskere og frisører, selgere og servitører. Det er også mange vanlige yrker som er spennende.»

Professions

Dina tenker på mamma som er sykepleier og pappa som er ingeniør.

Hun vil ikke bli ingeniør, for hun hater matematikk.

Engineer

Hun vil ikke bli sykepleier heller, for hun liker ikke å se blod. Da kan hun heller ikke bli lege.

Nurses

Men hun vil gjerne ha ei nyttig utdanning som kan gi henne en interessant jobb og god lønn.

Dina ser på Ole. Ole har en jobb som passer til ham. Han har store kunnskaper om språk og samfunn. Han er veldig engasjert i fagene, og han greier å gjøre elevene nysgjerrige og interesserte. Han er flink til å forklare vanskelige ting. Dessuten er han interessert i elevene. «Vi forstår at han liker oss», tenker Dina.

Dina vil skrive en artikkel om læreryrket. Kanskje passer det for henne også?

Teacher


Diskusjon:

Hva synes du?

Tror du at læreryrket er et bra valg?

Og jobber du nå i det yrket du drømte om da du var på skolen?

Uansett om det var ballerina, rockestjerne eller astronaut du ville bli når du vokste opp, del gjerne tankene dine med læringsfelleskapet her på plattformen!

Jeg drømte for eksempel om å bli forfatter, skrive om spennende temaer og reise rundt om i verden.


Discussion: What do you think? Do you think being a teacher is a good choice? And do you work now with what you dreamt about when you were in school? Regardless of if it was a ballerina, a rock star or an astronaut you wanted to be when you grew up, share your thoughts with the learning community here on the platform! I dreamt for instance about becoming a writer, writing about exciting things and travel around the world.


And don’t forget: Here you can play with our last Flashcards set for this week.

Flashcards Norwegian to English

Flashcards English to Norwegian

This article is from the free online

Norwegian for Beginners 3

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now