Skip main navigation

Als u begrijpt wat ik bedoel

In dit artikel legt Adriaan Wierenga uit wat recht is en wat we onder positief recht verstaan.
Homohuwelijk
© Rijksuniversiteit Groningen

Alle stellingen uit de vorige stap hebben te maken met ‘het recht’ en hebben allemaal wel wat goede elementen. Laten we eens kijken naar de eerste twee stellingen:

  • Het recht is een systeem van regels waarmee de mens de samenleving ordent.
  • Het recht is het geheel van geldende rechtsregels.

De eerste omschrijving (een systeem van regels waarmee de mens de samenleving ordent) is in principe een prima omschrijving, maar niet zo concreet. De tweede omschrijving (het geheel van geldende rechtsregels) is daarentegen concreter. Een ander woord voor het ‘geheel van geldende rechtsregels’ is ‘positief recht’.

Preciezer gezegd: positief recht omvat alle rechtsregels die op een bepaalde plaats en tijd gelden.

Een voorbeeld van al die rechtsregels die anno nu in Nederland gelden, is dat het wettelijk is toegestaan voor twee personen van het gelijke geslacht om te trouwen. Dit mocht vroeger niet. Dit laat zien dat het geldende recht afhankelijk is van de tijd. Ook verschilt het positieve recht van plaats tot plaats. Zo is het aangaan van een huwelijk door twee personen van het gelijke geslacht in Rusland niet toegestaan.

Deze definitie is concreet en goed hanteerbaar. Als we in deze cursus over ‘het recht’ spreken, kun je ervan uitgaan dat we positief recht bedoelen.

© Rijksuniversiteit Groningen
This article is from the free online

Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education