Skip main navigation

Als u begrijpt wat ik bedoel

In dit artikel legt Adriaan Wierenga uit wat recht is en wat we onder positief recht verstaan.
Homohuwelijk
© Rijksuniversiteit Groningen

Alle stellingen uit de vorige stap hebben te maken met ‘het recht’ en hebben allemaal wel wat goede elementen. Laten we eens kijken naar de eerste twee stellingen:

  • Het recht is een systeem van regels waarmee de mens de samenleving ordent.
  • Het recht is het geheel van geldende rechtsregels.

De eerste omschrijving (een systeem van regels waarmee de mens de samenleving ordent) is in principe een prima omschrijving, maar niet zo concreet. De tweede omschrijving (het geheel van geldende rechtsregels) is daarentegen concreter. Een ander woord voor het ‘geheel van geldende rechtsregels’ is ‘positief recht’.

Preciezer gezegd: positief recht omvat alle rechtsregels die op een bepaalde plaats en tijd gelden.

Een voorbeeld van al die rechtsregels die anno nu in Nederland gelden, is dat het wettelijk is toegestaan voor twee personen van het gelijke geslacht om te trouwen. Dit mocht vroeger niet. Dit laat zien dat het geldende recht afhankelijk is van de tijd. Ook verschilt het positieve recht van plaats tot plaats. Zo is het aangaan van een huwelijk door twee personen van het gelijke geslacht in Rusland niet toegestaan.

Deze definitie is concreet en goed hanteerbaar. Als we in deze cursus over ‘het recht’ spreken, kun je ervan uitgaan dat we positief recht bedoelen.

© Rijksuniversiteit Groningen
This article is from the free online

Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now