Skip main navigation

Support voor je partner

In deze tekst kijken we naar steun voor partners van vrouwen met jonge kinderen.
Een stel samen
© Universitair Medisch Centrum Groningen

Het krijgen van een kind is een grote levensveranderende gebeurtenis. Ook voor je partner is dit een levensveranderende en ingrijpende gebeurtenis. Veel van wat je als moeder ervaart zal ook voor je partner gelden. Jullie zullen allebei slaapgebrek hebben, je zorgen maken om het welzijn van je baby, minder tijd voor jezelf en voor je sociale- en seksleven hebben en je kunt je allebei overweldigd voelen door deze nieuwe rol die vol verantwoordelijkheden zit.

Al deze veranderingen kunnen invloed hebben op jouw geestelijke gezondheid, maar ook op de geestelijke gezondheid van je partner. Risicofactoren voor het krijgen van een postnatale depressie gelden niet alleen voor de moeder die het kind gebaard heeft, maar hebben ook invloed op de kans dat de partner een depressie krijgt na de geboorte van het kind. Uit een onderzoek dat zich richtte op vaders, bleek dat 10% van de vaders een depressie kreeg na de bevalling en 20% gevoelens van angst had in deze periode (Edward et al., 2015).

Ondanks dat er onderzoek is dat aantoont dat ongeveer evenveel partners als moeders angst en depressie kunnen ervaren na de bevalling, is hier minder aandacht voor vanuit de gezondheidszorg of vanuit het eigen netwerk.

Het is belangrijk dat ook de partners gesteund worden, in hun rol als ouder, en het advies voor je partner om hulp te zoeken is daarom ook hetzelfde als voor jou als moeder. Stimuleer je partner daarom om:

  • Gevoelens, gedachten en zorgen te delen met iemand die ze vertrouwen. Dit kunnen familieleden zijn, maar ook vrienden, de huisarts, een POH GGZ of een psycholoog.
  • Te zoeken naar gelijkgestemden. Raak bevriend met mensen die in dezelfde situatie zitten. Hierdoor heb je het gevoel minder alleen te zijn. Praten met andere ouders kan geruststellend werken bij dit soort levensveranderende gebeurtenissen.
  • Tijd te nemen voor zichzelf. Tijd voor hobby’s, sociale activiteiten en sport is net zo belangrijk voor je partner als voor jezelf!
  • Om te bewegen of om te sporten. Zelfs regelmatig een klein beetje lichaamsbeweging heeft een positieve invloed op hoe je je lichamelijk en geestelijk voelt.

Hieronder vind je linkjes die je met je partner kunt delen over waar je informatie of ondersteuning voor partners kunt vinden.

© Universitair Medisch Centrum Groningen
This article is from the free online

Gezondheid na je zwangerschap: Hoe voel jij je?

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now