Skip main navigation

Welkom bij de cursus

In deze video introduceert Esther Feijen-De Jong onze cursus Gezondheid na je zwangerschap.

Welkom bij de eerste week van deze vier weken durende cursus over je gezondheid na de bevalling. We zijn blij dat je bent begonnen aan deze cursus en we hopen dat je het een leerzame ervaring vindt.

Deze cursus is ontwikkeld door verpleegkundigen, verloskundigen, fysiotherapeuten en moeders die betrokken waren bij de MAMMI-studie die is uitgevoerd door Trinity College Dublin in Ierland. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben deze cursus vertaald naar de Nederlandse taal en context.

Aan de MAMMI-studie deden meer dan 3000 Ierse vrouwen mee die voor het eerst moeder zijn geworden. Zij deelden hun ervaringen van vóór de geboorte van hun kind tot 12 maanden na de geboorte. Met behulp van de resultaten en de ervaringsverhalen in dit onderzoek hebben we een cursus ontwikkeld om je te leren hoe je je eigen gezondheid kunt verbeteren nadat je een baby hebt gekregen. Deze cursus is ontwikkeld met en voor vrouwen.

Het gaat erom dat je jezelf vraagt “Hoe gaat het met me?”

Wat ga je leren?

Week 1: Gezondheid van moeders – in deze week presenteren we fabels en misvattingen over de gezondheid van moeders nadat ze bevallen zijn. We leggen uit welke problemen vaak voorkomen en wat normaal is. Daarnaast bespreken we hoe je prioriteit kunt geven aan je eigen gezondheid nadat je bevallen bent.

Week 2: Lichamelijke gezondheid – we bespreken urine- en ontlastingsincontinentie en we bieden bekkenbodemspieroefeningen aan.

Week 3: Geestelijke gezondheid – deze week hebben we het over angst en depressie na de bevalling. Je leert je sociale netwerk in kaart brengen en wat normale en abnormale angsten en depressieve gevoelens zijn. Je leert op tijd aan de bel trekken en professionele hulp inschakelen.

Week 4: Seksualiteit en relaties – weer beginnen met seks, het herkennen van problemen op het gebied van seks en het herkennen van huiselijk geweld zijn onderwerpen die in de laatste week aan bod komen.

Elke week luister je naar ervaringsverhalen van moeders en leer je van hun ervaringen.

Aan het einde van de cursus kun je …

  • …na de bevalling veelvoorkomende gezondheidsproblemen herkennen
  • …actie ondernemen om gezondheidsproblemen die jij ervaart aan te pakken
  • …erkennen wanneer je professionele hulp nodig hebt voor gezondheidsproblemen na de bevalling
  • …bepalen wanneer je beter voor jezelf moet zorgen
  • …beoordelen wat normale en ongewone gezondheidsproblemen zijn nadat je bevallen bent

Wil je meedoen aan onderzoek?

We noemden hier al eerder het MAMMI onderzoek. UMCG-RUG wil samen met Trinity college Dublin graag weten waarom je meedoet aan de cursus en wat je van de cursus vindt. Alle informatie die wordt verzameld als onderdeel van dit onderzoek is anoniem, dus het is niet mogelijk om jouw antwoorden terug te koppelen aan jouw naam/persoon. Klik hier om de eerste vragenlijst in te vullen. Dat duurt maximaal 3 minuten. Aan het einde van welke week volgt er elke keer weer een korte vragen vragenlijst. Deze vragenlijst is niet verplicht en je hoeft hem niet in te vullen als onderdeel van de cursus.

Ethische goedkeuring voor deze studie werd verleend door Trinity College Dublin. Voor meer informatie zie deze website.

Jouw deelname aan het onderzoek heeft geen effect op jouw studievoortgang, cijfers of FutureLearn-profiel.

Succes en veel plezier met de cursus!


Verklaring over de financiering: onze massive open online cursus (MOOC) over gezondheid van vrouwen na de bevalling, werd gefinancierd door subsidies van de volgende instellingen: het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT), een onderdeel van de Europese Unie, Science Foundation Ireland (SFI), Health Research Board (HRB) (Ierland) Knowledge Exchange Dissemination Scheme (KEDS)

This article is from the free online

Gezondheid na je zwangerschap: Hoe voel jij je?

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now