Want to keep learning?

This content is taken from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU)'s online course, Norwegian for Beginners 1. Join the course to learn more.

BEN: Flyttebilen kommer

Flyttebilen kommer The moving lorry is coming
Familien Vidal bor i et hus med fire madrasser, fire stoler og ett bord. Det er alt. De venter på en flyttebil med møbler fra Frankrike. Bilen skal komme på mandag. The Vidal family is living in a house with four mattresses, four chairs and one table. That’s all. They are waiting for a moving lorry with furniture from France. The lorry will come on Monday.

Moving lorry

Mandag formiddag stopper en lastebil utenfor huset. Benjamin går ut og snakker med sjåføren. On Monday morning, a lorry stops outside the house. Benjamin goes out and talks to the driver.
Ben: Hei! Ben: Hi
Sjåfør: Hei, vi er fra Drammen flyttebyrå. Er dette Osloveien 24 A? Driver: Hi, we’re from Drammen moving agency. Is this Osloveien 24 A?
B: Ja, det er riktig adresse. B: Yes, that is the right address.
S: Er du Benjamin Vidal? D: Are you Benjamin Vidal?
B: Ja, det er riktig! B: Yes, that is right!
S: Fint! Vi skal bære inn møblene. D: Good! We will carry the furniture inside.

Moving boxes

To menn kommer ut av lastebilen. Benjamin roper på Cecilie og Alex. De kommer ut og hjelper mennene. Etter et kvarter kommer en nabo. Two men come out of the lorry. Benjamin calls for Cecilie and Alex. They come out and help the men. After fifteen minutes, a neighbour appears.
Hans: Hei! Jeg er naboen din. Jeg heter Hans Olsen. Hans: Hi! I am your neighbour. My name is Hans Olsen.
Ben: Jeg heter Benjamin Vidal, men du kan kalle meg Ben. B: My name is Benjamin Vidal, but you can call me Ben.
H: Hyggelig å møte deg, Ben. H: Nice to meet you, Ben.
B: Her er familien min. Kona heter Cecilie. B: Here is my family. My wife is named Cecilie.
H: God dag, jeg bor i nabohuset sammen med Anne. H: Hello, I live in the house next door, together with Anne.
Cecilie: God dag! Cecilie: Hello!
B: Og her er Alex. Vi har også ei jente, hun heter Dina. B: And here is Alex. We also have a girl, she is named Dina.
H: Hyggelig å hilse på dere! H: Nice to meet you!

Moving boxes


Now, gain more confidence in your language skills practicing on Flashcards!

Flashcards Norwegian - English

Flashcards English - Norwegian

Share this video:

This video is from the free online course:

Norwegian for Beginners 1

Norwegian University of Science and Technology (NTNU)