Skip main navigation

Påske

Culture features: Holidays and Festivals
Decorated Easter eggs

I Norge feirer vi påske. Kristne feirer påske til minne om at Jesus døde og sto opp igjen.

Påsken begynner på palmesøndag.

Torsdag og fredag har alle fri, og skoler og butikker holder stengt. Torsdagen kaller vi skjærtorsdag, og fredagen kaller vi langfredag.

Lørdagen er påskeaften. Butikkene er åpne denne dagen, men ikke så lenge.

Påskesøndagen heter også 1. påskedag.

Mandagen etter påskesøndagen er også en helligdag, og i kalenderen heter den 2. påskedag.

Easter nests

In Norway, we celebrate Easter. Christians celebrate Easter to commemorate Christ’s death and resurrection. Easter starts on Palm Sunday. Thursday and Friday are days off, and schools and shops are closed. Thursday is called skjærtorsdag (Maundy Thursday), and Friday is called langfredag (Good Friday). Saturday is påskeaften (Holy Saturday). The shops have limited opening hours that day. Easter Sunday is also called 1. påskedag (1st day of Easter). Monday is also a public holiday and is called 2. påskedag (2nd day of Easter) in the calendar.

I påsken reiser mange nordmenn på ferie. Noen reiser til utlandet for å få sol og varme, men de fleste drar fremdeles til hytta for å gå på ski, og for å være sammen med familien sin. Påskefjellet er et begrep som er like populært hos nordmenn som å ha appelsin og sjokolade i tursekken.
©Glåmdalen Newspaper – April 2014
Many Norwegians go on holiday for Easter. Some travel abroad to enjoy warm and sunny weather, but most Norwegians still prefer to go to their cottages to go skiing and to be with their families. Påskefjellet (Easter mountain) is as popular a concept to a Norwegian as to pack oranges and chocolate in the rucksack.

Påskens symboler i Norge

Gult er den viktigste påskefargen her i Norge og i resten av Nord-Europa. Gult er solens farge, og lenge før vi begynte å feire Jesu død og oppstandelse, feiret vi solfester rundt påsketider. Vi pynter til påske med gule servietter, gule lys, gule påskeliljer, gule tulipaner og små gule påskekyllinger.
Yellow is the most important Easter colour in Norway and Northern Europe. Yellow represents the sun, and long before we started celebrating Easter, we celebrated the sun with spring festivals around the same time of the year. We now decorate Easter with yellow napkins, yellow candles, yellow daffodils and tulips and small yellow Easter chicks.
Påskeegg har en lang tradisjon i Norge, både det ekte egget og sjokoladeegg.
Egget er et symbol på nytt liv, og eggetradisjonen i Norge har minst tre forskjellige utrykk:
  • Vi spiser mye egg i påsken
  • Vi gir barna påskeegg fyllt av påskesjokolade og påskemarsipan
  • Vi pynter med egg
©Godt.no
Easter eggs have a long tradition in Norway, both the real egg and chocolate eggs. The egg represents the sprout of new life, and the egg tradition in Norway has at least three different expressions: We eat a lot of eggs during Easter, we give the children Easter eggs filled with Easter chocolate and Easter marzipan, and we decorate with eggs.
Påskeliljen symboliserer rent liv. Den vakre gule påskeliljen er den tradisjonelle påskeblomsten i Norge, men også andre vårblomster og kvister, spesielt bjørkekvister og gåsunger, er viktige påske- og vårsymboler.
Yellow daffodils are used in Norway to represent the purity of life. The beautiful yellow daffodils are traditional Norwegian Easter flowers, but also other spring flowers and twigs, especially birch twigs and pussy willows, are important Easter and spring symbols.
Påskemat
Her kan du lese om tradisjonell norsk påskemat. En viktig tradisjon er påskefrokosten. Nordmenn feirer som oftest sammen med familien, men det er ikke uvanlig å invitere gode venner til frokost eller påskelunsj.
©Rema.no
Here, you can read more about traditional Norwegian Easter dishes. An important tradition is the Easter breakfast. Usually, Norwegians celebrate with their family, but it is not uncommon to invite good friends for Easter breakfast or lunch.
In our Downloads section, we have another couple of exciting readings about Norwegian Easter Traditions if you are interested; but first:
Hvordan feirer du påske?
How do you celebrate Easter?
Eller kanskje feirer du andre høytider om våren?

Perhaps you celebrate other holidays or festivals in the springtime?

Fortell gjerne om de viktigste høytidene DU feirer, i kommentarfeltet! Vi er nysgjerrige og liker å lære om andre kulturer og religioner.

Tell us more about the most important holidays and festivals YOU celebrate. We are keen to learn more about other cultures and religions. Drop a couple of lines in the comment area!

GOD PÅSKE!!

© NTNU
This article is from the free online

Norwegian for Beginners 3

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now