De rechtsbronnen

In deze video legt Adriaan uit waar je het recht kunt vinden. Met andere woorden: wat zijn de rechtsbronnen?

Share this video:

This video is from the free online course:

Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht

University of Groningen

Get a taste of this course

Find out what this course is like by previewing some of the course steps before you join: