Want to keep learning?

This content is taken from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU)'s online course, Norwegian for Beginners 2. Join the course to learn more.

Ben: På kontoret

Ben er ingeniør og jobber i et lite firma. Det er et byggfirma. Der har han et kontor med et skrivebord og en PC, en telefon og en skriver, og noen hyller med mange permer.

I dag begynner han på jobb klokka åtte. Først slår han på PC-en og leser e-posten. Det tar nesten en time.

Etterpå går han på et møte. Alle kollegaene hans er der, og de diskuterer forskjellige prosjekter.

Ben begynner på et nytt prosjekt denne uka. Det er veldig interessant. Sjefen kommer også med mye viktig informasjon.

Etter møtet jobber Ben på kontoret. Han lager modeller og regner ut dimensjoner. Noen ganger har han problemer. Da ringer han til Arne, og så diskuterer de litt. Arne er flink, og de løser problemene sammen.

Ben har lunsj klokka tolv. Da spiser han i kantina. Etter lunsj går Ben tilbake på kontoret. Der sitter han og skriver en rapport. Han sender også noen e-poster. Klokka halv fem slår Ben av PC-en og drar hjem.

Om ettermiddagen snakker Ben med Cecilie. Han forteller om arbeidsdagen:

«I dag begynte jeg på jobb klokka åtte. Først slo jeg på PC-en og leste e-posten. Det tok nesten en time. Etterpå gikk jeg på et møte. Alle var der, og vi diskuterte forskjellige prosjekter. Jeg begynte på et nytt prosjekt denne uka. Sjefen kom også med mye viktig informasjon.

Etter møtet jobbet jeg på kontoret. Jeg laget modeller og regnet ut dimensjoner. Noen ganger hadde jeg problemer. Da ringte jeg til Arne og diskuterte dem med ham. Arne var flink, og vi løste problemene sammen.

Jeg hadde lunsj klokka tolv. Da spiste jeg i kantina. Etter lunsj gikk jeg tilbake på kontoret. Der satt jeg og skrev en rapport. Jeg sendte også noen e-poster. Klokka halv fem slo jeg av PC-en og dro hjem.»


Hva med deg?

What about you?

Kan du fortelle litt om hva du gjorde på jobb, universitetet eller skolen i dag?

Can you tell a little bit about what you did at work, university or in school today?

Skriv et par setninger og del gjerne i kommentarfeltet!

Write a couple of sentences and share in the comments area

Og ikke glem Flashcards!

And don’t forget Flashcards!

Flashcards Norwegian to English

Flashcards English to Norwegian

Share this video:

This video is from the free online course:

Norwegian for Beginners 2

Norwegian University of Science and Technology (NTNU)