Skip main navigation

New offer! Get 30% off one whole year of Unlimited learning. Subscribe for just £249.99 £174.99. New subscribers only. T&Cs apply

Find out more

Kendetegn for legeoplevelser

Carly, Bo and Paul will continue to play you through the five characteristics of Play.

Kendetegn for legeoplevelser, som kan føre til dybere læring. De fem kendetegn i denne video er udviklet på baggrund af omfattende samtaler med eksperter på området samt ved gennemgang af eksisterende litteratur om leg og læring. Vi ser dem ikke som en formel definition af leg, men de kan være med til at skabe forståelse for, hvordan legeoplevelser kan føre til dybere læring.

Download brochuren nedenfor for at lære mere om, hvorfor leg er afgørende for børns positive udvikling og et vigtigt redskab til at fremme de færdigheder, herunder sociale og følelsesmæssige færdigheder, der kræves i det moderne samfund.

What we mean by: Learning through Play – EN

This article is from the free online

At takle udfordringer: Social og følelsesmæssig udvikling gennem leg

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now