Skip main navigation

Kendetegn for legeoplevelser

Carly, Bo and Paul will continue to play you through the five characteristics of Play.

Kendetegn for legeoplevelser, som kan føre til dybere læring. De fem kendetegn i denne video er udviklet på baggrund af omfattende samtaler med eksperter på området samt ved gennemgang af eksisterende litteratur om leg og læring. Vi ser dem ikke som en formel definition af leg, men de kan være med til at skabe forståelse for, hvordan legeoplevelser kan føre til dybere læring.

Download brochuren nedenfor for at lære mere om, hvorfor leg er afgørende for børns positive udvikling og et vigtigt redskab til at fremme de færdigheder, herunder sociale og følelsesmæssige færdigheder, der kræves i det moderne samfund.

What we mean by: Learning through Play – EN

This article is from the free online

At takle udfordringer: Social og følelsesmæssig udvikling gennem leg

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education