Skip main navigation

Kædereaktion

In this article you can learn how to facilitate a playful chain reaction activity with your child.

Kædereaktion er en legende og kreativ tilgang til at lære om årsag og virkning og opbygge forskellige færdigheder som f.eks. problemløsning, kreativ tænkning og teamworkfærdigheder, hvis øvelsen laves sammen med andre.

Formålet med kædereaktionen er at opbygge en kæde af ting, som flytter sig og skaber en dominoeffekt hen over et bord (eller hvor du nu vælger at stille tingene op). Her er en trinvis vejledning i, hvordan du skaber din egen kædereaktion!

  • Find nogle ting rundt om i huset, som du mener kan være velegnede til opgaven, gerne ting, som kan trille eller vælte.
  • Start med et par LEGO klodser eller en lignende genstand, f.eks. et par små træklodser. Stil to af klodserne på højkant, og anbring dem tæt på hinanden, så den første klods får den anden klods til at vælte, hvis du skubber til den første klods.
  • Du kan dernæst forlænge kæden med yderligere to klodser og se, om du kan få alle fire klodser til at vælte, hvis du skubber til den første klods.
  • Gør derefter kæden endnu længere ved at forlænge kædereaktionen med andre ting fra hjemmet. Husk, at det handler om at udforske og eksperimentere, og du kan muligvis ikke få hele kæden til at vælte i første forsøg. Bliv ved med at prøve, indtil det lykkes. Overvej at anbringe genstandene på en anden måde, eller find andre ting, der skal indgå i kæden.
  • Fortsæt med at udbygge kæden i længde og kompleksitet. Hvis du laver øvelsen sammen med andre, kan I samarbejde om at forbinde jeres individuelle kæder til en længere kædereaktion.

Husk, at der ikke er nogen rigtig eller forkert måde at bygge din kædereaktion på. Du kan starte med et par genstande eller sætte et mål for, hvor lang den skal være! Det vigtigste er at eksperimentere med dine idéer, teste at de virker og foretage de nødvendige tilpasninger, indtil det lykkes.

Kunne du tænke dig at lave flere kædereaktioner? Besøg vores “tinkering studio”, hvor vi eksperimenterer med ting, for at få yderligere inspiration: Go to Exploratorium.edu [EN].

This article is from the free online

At takle udfordringer: Social og følelsesmæssig udvikling gennem leg

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education