Skip main navigation

New offer! Get 30% off one whole year of Unlimited learning. Subscribe for just £249.99 £174.99. New subscribers only. T&Cs apply

Find out more

Lav en oversigt over børnetilbud, du kan visitere et barn til

Being familiar with the services available in your community and how to access them is the first step to making a referral.

For at du kan foretage en visitering, skal du vide, hvilke børnetilbud der findes i dit lokalområde, og hvordan du bruger dem.

Du kan bruge skabelonen nedenfor til at oprette en liste over de børnetilbud, der findes i dit lokalområde. Hvis du ikke ved, hvilke tilbud der findes i dit lokalområde, kan du spørge en ven, et familiemedlem eller skolen, om de kan hjælpe dig med at finde de nødvendige oplysninger.

I de tomme felter kan du skrive oplysninger om andre børnetilbud, der findes i dit lokalområde.

Sørg for, at ressourceoversigten er tilgængelig både for dig selv og andre voksne med ansvar for at foretage visiteringer. Du kan også dele oversigten med andre i dit lokalsamfund!

This article is from the free online

At takle udfordringer: Social og følelsesmæssig udvikling gennem leg

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now