Skip main navigation

Lav din egen forandringssky

A Change Cloud is a helpful way to think about transitions, their impact on children’s growth and development, and your response to it.
Hvad er en forandringssky?

Brug nedenstående tekst til at styre din samtale med et barn om dets forandringssky. Tilpas den til barnets situation og udviklingsmæssige behov.

Vi oplever nogle forandringer på grund af <overgangsperiode, hændelse eller årsag til forstyrrelse>. Jeg vil gerne tale lidt med dig om, hvordan du har det med de forandringer. For at gøre det lettere kan vi forestille os, at <overgangsperiode, hændelse eller årsag til forstyrrelse> er en sky. Nogle skyer driver hurtigt forbi, og andre bliver hængende længe. Nogle skyer forårsager forandringer, som vi nemt kan håndtere, mens andre skyer medfører forandringer, der er svære at tackle, og som vi bare ønsker skal gå væk. Nu skal vi lave en sky, der repræsenterer <overgangsperiode, hændelse eller årsag til forstyrrelse>. Hvilken type sky skal det være? Hvordan ser din sky ud, hvordan lyder den, og hvordan føles den?

Forslag til refleksionsspørgsmål

  1. Føles det som en stor eller en lille forandring?
  2. Var forandringen ventet eller uventet?
  3. Skete det langsomt eller lige pludseligt?
  4. Har du kunnet mærke den i et stykke tid, eller er det noget nyt?
  5. Hvilke ting har ændret sig? Hvilke ting har ikke ændret sig?
  6. Hvordan har du det med forandringerne? Er du f.eks. bange, bekymret, usikker, spændt, skuffet, vred, ked af det, nysgerrig? Bemærk: Du kan bruge disse ressourcer som en hjælp til at identificere forskellige ord, der har med følelser at gøre:

a. Følelseshjul (Kilde: Youth First Inc.) [EN]

b. Følelsestræ (Kilde: EASEL Lab) [EN]

  1. Hvad kan vi gøre for at hjælpe hinanden lige nu?
  2. Hvad savner du ved livet, som det var før forandringen?
  3. Hvad gør dig bange? Hvad gør dig spændt?
This article is from the free online

At takle udfordringer: Social og følelsesmæssig udvikling gennem leg

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education