Skip main navigation

New offer! Get 30% off one whole year of Unlimited learning. Subscribe for just £249.99 £174.99. New subscribers only. T&Cs apply

Find out more

Færdigheder og strategier – del 2

Watch this video to learn the STOP-THINK-GO method.

Du kan nu prøve STOP-TÆNK-GÅ-metoden som en hjælp til dig selv og andre med at tackle jeres problemer.

STOP: Stop op, og tag en dyb indånding, mens du overvejer, hvilke problemer der er vigtigst. Brug kontrolcirklerne til at identificere og udvælge et problem, som du kan gøre noget ved. Skriv de ting, du kan kontrollere, i den inderste cirkel, f.eks. hvordan du reagerer på andres opførsel, hvordan du taler til andre, når du er vred, eller hvordan du indleder en samtale med en person, som du er vred på. Skriv også de aspekter af problemet, som er uden for din kontrol, f.eks. andres opførsel, sygdom i den nærmeste familie, eller hvordan andre behandler dig. Nu, hvor du har overvejet, hvad du kan kontrollere, og hvad der er uden for din kontrol, skal du vælge et aspekt af problemet, som det er vigtigst for dig at være i stand til at kontrollere.

TÆNK: Overvej, hvordan du kan håndtere problemet. Brug eventuelt følgende spørgsmål som en hjælp:

  • Hvad har du gjort tidligere for at tackle tilsvarende problemer?
  • Hvad har du allerede prøvet at gøre?
  • Er der nogen, der kan hjælpe med at håndtere problemet (f.eks. venner, familie eller organisationer)?
  • Kender du andre med tilsvarende problemer? Hvordan har de håndteret det?

: Vælg en tilgang til at håndtere problemet, og afprøv den. Prøv en anden løsning, hvis det ikke virker.

Du kan bruge den vedhæftede skabelon i downloadafsnittet nedenfor til at øve dig i STOP-TÆNK-GÅ metoden. Du kan gøre øvelsen sjov og legende ved hjælp af almindelige ting fra hjemmet og ved at tegne eller bruge en farvet pen til at udfylde de enkelte trin. Husk at dele den med din familie og venner, og tilpas øvelsen, så den kan bruges med børnene i dit liv!

This article is from the free online

At takle udfordringer: Social og følelsesmæssig udvikling gennem leg

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now