Skip main navigation

New offer! Get 30% off one whole year of Unlimited learning. Subscribe for just £249.99 £174.99. New subscribers only. T&Cs apply

Find out more

Kriterier for social og følelsesmæssig læring i den mellemste barndom

Good facilitation is important! In this article you will find few criteria for facilitating SEL activities.

God facilitering er vigtigt for en problemfri afvikling af en aktivitet. Forældre, undervisere og andre voksne kan nemt facilitere SEL-aktiviteter for børn i mellemgruppen, hvis vi holder os et par kriterier for øje:

Sørg for at gøre aktiviteten sjov

Tænk tilbage på de fem kendetegn ved læring gennem leg, og overvej, om din aktivitet dækker et eller flere af dem. Spørg dig selv, om aktiviteten “er meningsfuld, skaber glæde og er interaktiv, eksperimenterende og tilskynder til aktiv deltagelse?”

Målret mod relevante færdigheder

Målret mod færdigheder og aktiviteter, som afspejler barnets interesser. Hvis barnet f.eks. er på et sted, hvor det bliver motiveret af relationer med jævnaldrende, kan en aktivitet med teambuilding eller problemløsning i grupper være mere effektiv end en individuel aktivitet.

Vær eksplicit

Tal om sociale og følelsesmæssige færdigheder, f.eks. hvad det vil sige at dele med andre eller behandle andre retfærdigt. Voksne kan sætte navn på færdighederne, forklare dem, modellere dem og lave forskellige øvelser. Vi er ind imellem tilbøjelige til at tænke på social og følelsesmæssig udvikling som noget, der sker af sig selv, men ved at gøre færdighederne eksplicitte kan det blive nemmere for børn at forstå og bruge dem.

Vær opmærksom på individuelle behov

Alle børn lærer og udvikler sig i deres eget tempo. Det er vigtigt at være opmærksom på det enkelte barns behov og parathed i forhold til nye udfordringer. Selvom en aktivitet er “beregnet” til en bestemt aldersgruppe, kan den være for simpel eller for kompleks for det individuelle barn.

Inddrag social og følelsesmæssig læring i dagligdagen

Udnyt øjeblikke i dagligdagen til at undervise i og uddybe koncepter og hjælpe børn med at løse problemer. Du kan bruge forskellige former for engagement (bøger, videoer, visualiseringer, samtaler, leg, spil, rolleleg) til at styrke færdigheder. Det hjælper børn med at huske og øve de færdigheder, de lærer, gennem specifikke SEL-aktiviteter.

Husk at rose barnet

Opmuntring og anerkendelse er vigtig for at styrke børns selvtillid og motivation til at anvende nye færdigheder!

This article is from the free online

At takle udfordringer: Social og følelsesmæssig udvikling gennem leg

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now