Skip main navigation

Opsummering: Omsorg for 4-9 årige børn

In this article we will recap the main take-aways from the Middle Childhood Week.

I den mellemste barndom (4-9 år) sker der en hastig udvikling af sociale, følelsesmæssige og kognitive evner. Forandring kan påvirke børn på forskellige måder afhængigt af mange individuelle faktorer som f.eks. detaljerne omkring begivenheden eller overgangsperioden og de pågældende børn og familiers adgang til materielle og psykologiske ressourcer. Det følgende opsummerer de fire hovedområder for udvikling, typiske virkninger af forandring og forskellige tilgange, som voksne kan benytte til at støtte børn:

Udviklingsområde Udvikling i alderen 4-9 år Typiske virkninger af forandring Sådan kan de voksne støtte børnene
Sprog og følelser Børn oplever, at deres ordforråd bliver større, at de bliver bedre til at tale om følelser, og at de bliver mere bevidste om deres behov og ønsker. Forandring kan gøre det vanskeligere at forstå og kommunikere komplekse eller nye følelser. Børn kan udtrykke sig ikke-verbalt, f.eks. ved at ændre deres daglige rutiner, trække sig ind i sig selv eller komme med uventede udbrud. Muligheder for at tale med voksne kan hjælpe børn med at bearbejde følelser og samtidig udvide deres ordforråd og styrke selvbevidstheden. Når det at vise følelser, herunder følelsesudbrud, mødes med støtte i stedet for straf, kan det hjælpe børn med at tackle forandring og fjerne usikkerhed.
Medfølelse med andre Børn udvider deres medfølelse med andre gennem hele den mellemste barndom: De går fra at fokusere på deres egne oplevelser til at have en stigende interesse for andres oplevelser og evnen til at forestille sig, hvad det vil sige at være i andres sted. Yngre børn kan i forbindelse med forandring eller overgangsperioder have svært ved at forholde sig til andres perspektiver, mens ældre børn kan være mere motiverede til at gøre det. Nogle børn kan opleve det som en mulighed for at hjælpe omgivelserne. Børn kan opleve en følelse af formål, når de får mulighed for at bidrage til familien, skolen eller fællesskabet. At tale med børn om forskelle i forhold til andre børns eller familiers oplevelser kan bidrage til at opbygge empati og perspektivtagning.
Tænkning og forståelse Børns overgang fra primært konkret tænkning til abstrakt tænkning rummer mange muligheder for rig fantasi og samtale om idéer. Ældre børn er i stand til at rumme flere ting i deres hoveder og tale om “store spørgsmål”. I perioder med forandringer kan børn have svært ved at huske eller fokusere på information. De kan virke distraherede eller uengagerede. Daglige rutiner eller typiske gøremål og aktiviteter kan kræve mere tålmodighed eller voksenstøtte end normalt. Børn kan stille vanskelige spørgsmål om nutiden eller fremtiden. Voksne kan støtte børn med visuelle påmindelser, kalendere eller tidsplaner over rutiner og opgaver. Voksne kan tale med børn – lytte til deres spørgsmål, komme med alderssvarende information og hjælpe børn med at opbygge forståelse af livsbegivenheder. Deling af relevant og alderssvarende information kan reducere usikkerhed, bekymring eller forvirring.
Relationer og leg Børn kan gå fra primært parallelle former for leg til mere fælles leg. Leg lærer børn at lytte, fleksibilitet, teamwork, problemløsning, beslutningstagning og andre vigtige sociale og følelsesmæssige færdigheder. I perioder med forandringer kan relationer ændre sig eller blive forstyrret. Det kan føre til ensomhed og begrænsede muligheder for at øve sociale færdigheder. Børn kan modsat også være ivrige efter at grine, være fjollede, engagere sig i fantasilege eller fysisk leg. Voksne kan støtte børn ved at engagere sig i hyppig leg og opbygning af relationer. Børn i denne aldersgruppe har brug for daglige muligheder for social interaktion, følelsen af samhørighed og tilhørsforhold og muligheder for at bearbejde følelser og oplevelser gennem leg.
Relationer og leg Børn kan gå fra primært parallelle former for leg til mere fælles leg. Leg lærer børn at lytte, fleksibilitet, teamwork, problemløsning, beslutningstagning og andre vigtige sociale og følelsesmæssige færdigheder. I perioder med forandringer kan relationer ændre sig eller blive forstyrret. Det kan føre til ensomhed og begrænsede muligheder for at øve sociale færdigheder. Børn kan modsat også være ivrige efter at grine, være fjollede, engagere sig i fantasilege eller fysisk leg. Voksne kan støtte børn ved at engagere sig i hyppig leg og opbygning af relationer. Børn i denne aldersgruppe har brug for daglige muligheder for social interaktion, følelsen af samhørighed og tilhørsforhold og muligheder for at bearbejde følelser og oplevelser gennem leg.

Social og følelsesmæssig læring og leg

Leg er en effektiv måde at støtte social og følelsesmæssig udvikling på. Leg er et vigtigt redskab for børn til at bearbejde oplevelser, udtrykke usikkerheder eller nye følelser og komme af med fysisk energi. I den mellemste barndom manifesterer de fem kendetegn ved læring gennem leg (mening, glæde, eksperimentering, social interaktion og aktiv deltagelse) sig forskelligt i alderen 4-9 år. I forbindelse med facilitering af social og følelsesmæssig læring gennem leg er der nogle kriterier, som det er vigtigt at huske på:

  • Sørg for at gøre aktiviteten sjov
  • Målret mod relevante færdigheder
  • Vær eksplicit
  • Vær opmærksom på individuelle behov
  • Inddrag social og følelsesmæssig læring i dagligdagen
  • Husk at rose barnet
This article is from the free online

At takle udfordringer: Social og følelsesmæssig udvikling gennem leg

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now