Skip main navigation

Gweithgareddau Cwrdd â’r Bygiau

Examples of two activities which can be used with groups to explain the different types of microbes.
© BSAC & PHE

Datblygwyd e-Byg i’w ddefnyddio mewn ysgolion cyn COVID-19 felly efallai y bydd angen i chi addasu rhai o’r gweithgareddau ar sail canllawiau cadw pellter eich ysgol. Barnwch chithau a dywedwch wrthym sut rydych chi wedi addasu’r gweithgareddau, neu os hoffech drafod syniadau cysylltwch ag Healthy.schools@wales.nhs.uk neu Ysgolion.Iach@cymru.nhs.uk

Gwneud eich microbau eich hun (10-15 munud)

Yn addas i Gyfnodau Allweddol 1 a 2.

Yn y gweithgaredd hwn bydd y cyfranogwyr yn dod â microbau’n fyw gan ddefnyddio toes chwarae. Byddent yn defnyddio lluniau o wahanol ficrobau, gan gynnwys bacteria, firysau a ffyngau, i greu microb gan ddefnyddio darnau o does lliw.

Gallwch weld crynodeb o’r cyfarwyddiadau i grwpiau ysgol a grwpiau cymunedol yn y fan yma. Mae dolen yn yr adran lawrlwytho isod hefyd.

Examples of what the modelling clay microbes could look like

Rasys Burum (30 munud)

Yn addas i Gyfnod Allweddol 2 a grwpiau cymunedol.

Mae’r gweithgaredd hwn yn tynnu sylw at ficrobau defnyddiol a ddefnyddiwn yn y diwydiant bwyd. Mae’n cynnwys defnyddio burum, sy’n ffwng, i esbonio sut mae toes bara yn codi drwy’r broses o eplesiad.

Mae crynodeb o’r cyfarwyddiadau i ysgolion ac i grwpiau cymunedol i’w cael yma. Byddwch yn gweld dolen yn yr adran lawrlwytho isod hefyd.

summary of instructions for yeast races activity

Os ydych chi’n cefnogi dysgu yn y cartref neu’n gweithio gyda grwpiau bach o blant, mae gennym weithgareddau ychwanegol am ficrobau a gwasgariad heintiau yn ein Pecyn Gweithgareddau i Arweinwyr a Gwirfoddolwyr ar gyfer Bathodyn Ieuenctid y Gofalwr Gwrthfiotigau. Cliciwch yma i agor yr adnodd hwn.

Ydych chi wedi gwneud unrhyw weithgareddau sy’n debyg i’r rhain?

Gadewch i ni wybod am eich profiadau yn y sylwadau isod.

© BSAC & PHE
This article is from the free online

Hyfforddiant e-Byg i Addysgwyr Iechyd

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education