Skip main navigation

New offer! Get 30% off one whole year of Unlimited learning. Subscribe for just £249.99 £174.99. New subscribers only. T&Cs apply

Find out more

Gweithgareddau Bygiau Bwyd

Datblygwyd e-Byg i’w ddefnyddio mewn ysgolion cyn COVID-19 felly efallai y bydd angen i chi addasu rhai o’r gweithgareddau ar sail canllawiau cadw pellter eich ysgol. Barnwch chithau a dywedwch …

Gweithgareddau Lledaenu Bygiau

Datblygwyd e-Byg i’w ddefnyddio mewn ysgolion cyn COVID-19 felly efallai y bydd angen i chi addasu rhai o’r gweithgareddau ar sail canllawiau cadw pellter eich ysgol. Barnwch chithau a dywedwch …

Gweithgareddau Trechu’r Bygiau

Datblygwyd e-Byg i’w ddefnyddio mewn ysgolion cyn COVID-19 felly efallai y bydd angen i chi addasu rhai o’r gweithgareddau ar sail canllawiau cadw pellter eich ysgol. Barnwch chithau a dywedwch …

Y Cefndir: beth yw ymwrthedd gwrthficrobaidd?

Dolenni ar gyfer y gweithgareddau: stribed gomic, ymwrthedd bacterial, ymwybyddiaeth o wrthfiotigau a newid lliw, a phecynnau trafodaeth. Mae meddyginiaeth gwrthficrobaidd yn gyffuriau sy’n helpu eich cyrff i frwydro haint …

Y cefndir: Beth yw’r system imiwnedd?

Dolenni ar gyfer y gweithgareddau: stribed comig, fideos yr Athro Helics, a gweithgaredd brechiadau. Imiwnedd yw gallu’r corff i’w amddiffyn ei hun rhag heintiau. Mae ein cyrff yn eithriadol o …

Crynodeb o wythnos 2

Diolch am gwblhau ail wythnos y cwrs e-Byg i Addysgwyr Iechyd. Yr wythnos hon rydym wedi edrych ar hylendid bwyd a hylendid y geg, gan gynnwys sut i atal salwch …

Gweithgareddau byg y geg

Datblygwyd e-Byg i’w ddefnyddio mewn ysgolion cyn COVID-19 felly efallai y bydd angen i chi addasu rhai o’r gweithgareddau ar sail canllawiau cadw pellter eich ysgol. Barnwch chithau a dywedwch …

Y cefndir: Lleihau pydredd dannedd

Dolenni ar gyfer y gweithgareddau: hylendid iach y geg a diet iach: faint o siwgr sydd yn eich diodydd. Gallwn atal pydredd dannedd drwy gyfyngu ar y nifer o weithiau …

Y cefndir: “Ymosodiadau siwgr”

Dolenni ar gyfer y gweithgareddau: hylendid iach y geg a diet iach: faint o siwgr sydd yn eich diodydd. Mae “ymosodiad siwgr” ar ein dannedd yn digwydd pan fyddwn yn …

Astudiaeth Achos

Yn 2016, bu Public Health England (PHE) yn ymchwilio i achosion cenedlaethol o rywogaeth anarferol o E. coli O157 a ganfuwyd gan dechnoleg dilyniannu genom cyfan PHE. Canfuwyd 161 o …

Y cefndir: microbau a gludir gan fwyd

Dolenni ar gyfer y gweithgareddau: fideo canfod y camgymeriadau, trefnu bwyd, a pa mor lân yw eich cegin. Yn wythnos un buom yn trafod y ffaith fod microbau defnyddiol a …

Salwch a gludir gan fwyd (Gwenwyn bwyd)

Dolenni ar gyfer y gweithgareddau: fideo canfod y camgymeriadau, trefnu bwyd, a pa mor lân yw eich cegin. Yn ôl Sefydliad Iechyd y Byd, mae salwch a gludir gan fwyd …

Croeso i wythnos 2

Croeso i ail wythnos y cwrs Hyfforddiant e-Byg i Addysgwyr Iechyd. Mae hwn yn gwrs tair wythnos gan e-Byg, adnodd addysgol rhad ac am ddim a weithredir gan Public Health …