Skip main navigation

Gweithgareddau Diogelu yn Trechu’r Bygiau

Three examples of activities to teach groups about self-care, vaccination, and responsible use of antibiotics.
© BSAC & PHE

Datblygwyd e-Byg i’w ddefnyddio mewn ysgolion cyn COVID-19 felly efallai y bydd angen i chi addasu rhai o’r gweithgareddau ar sail canllawiau cadw pellter eich ysgol. Barnwch chithau a dywedwch wrthym sut rydych chi wedi addasu’r gweithgareddau, neu os hoffech drafod syniadau cysylltwch ag Healthy.schools@wales.nhs.uk neu Ysgolion.Iach@cymru.nhs.uk

Mae’r gweithgareddau hyn yn canolbwyntio ar ddysgu grwpiau ysgol ac aelodau’r gymuned am gyrchu gwybodaeth iechyd ar-lein, yn ogystal â rhoi gwybodaeth iddynt am bwysigrwydd brechlynnau i atal heintiau a sut y dylid defnyddio gwrthfiotigau’n gyfrifol.

Cyrchu Gwybodaeth Iechyd Ar-lein (15 munud)

Yn addas i ysgolion a grwpiau cymunedol

Bydd y gweithgaredd hwn yn helpu cyfranogwyr i fod yn fwy hyderus ynglŷn â chyrchu gwybodaeth iechyd ar-lein a dysgu lle i fynd i gael gwybodaeth ddibynadwy.

Mae crynodeb yn y fan yma o’r cyfarwyddiadau i grwpiau ysgol a grwpiau cymunedol. Mae dolen yn yr adran lawrlwytho isod hefyd.

Screenshot of the NHS website homepage

Gweithgaredd brechu (15 munud)

Yn addas i Gyfnod Allweddol 3

Bydd y gweithgaredd hwn yn helpu cyfranogwyr i ddeall beth yw brechiadau a sut y gallent helpu i atal ymlediad haint i bobl eraill a chyfrannu at imiwnedd. Mae crynodeb yn y fan yma o’r cyfarwyddiadau ar gyfer grwpiau ysgol a grwpiau cymunedol. Mae dolen yn yr adran lawrlwytho isod hefyd.

person being vaccinated

Cymerwyd y ddelwedd o NIAID flickr.

Sefyllfaoedd yn ymwneud â gwrthfiotigau (10-15 munud)

Yn addas i grwpiau ysgol a chymunedol

Bydd y gweithgaredd hwn yn helpu cyfranogwyr i ddeall trafodaethau a allai ddigwydd cyn i ni ddefnyddio neu dderbyn gwrthfiotigau a sut i wneud penderfyniadau deallus am ddefnyddio gwrthfiotigau drwy edrych ar sefyllfa tri o gleifion. Mae’n atgyfnerthu’r negeseuon hyn: peidio cymryd gwrthfiotigau ar gyfer peswch ac annwyd, cymryd gwrthfiotigau fel y nodir ar y presgripsiwn a pheidio defnyddio gwrthfiotigau pobl eraill neu wrthfiotigau a adawyd yn weddill.

Mae crynodeb yn y fan yma o’r cyfarwyddiadau ar gyfer grwpiau ysgol a grwpiau cymunedol. Mae dolen yn yr adran lawrlwytho isod hefyd.

Image from antibiotic scenarios activity - cartoon doctor and patient discussing whether antibiotics should be used, and a prompt for discussion at the bottom.

Os ydych chi’n cefnogi dysgu yn y cartref neu’n gweithio gyda grwpiau bach o blant, mae gennym weithgareddau ychwanegol i ddysgu am wrthfiotigau yn ein Pecyn Gweithgareddau i Arweinwyr a Gwirfoddolwyr ar gyfer Bathodyn Ieuenctid y Gofalwr Gwrthfiotigau. Cliciwch yma i agor yr adnodd hwn.

Ydych chi wedi gwneud unrhyw weithgareddau sy’n debyg i’r rhain?

Gadewch i ni wybod am eich profiadau yn y sylwadau isod.

© BSAC & PHE
This article is from the free online

Hyfforddiant e-Byg i Addysgwyr Iechyd

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education