Want to keep learning?

This content is taken from the University of Groningen, University Medical Center Groningen (UMCG), Trinity College Dublin & Universitat de Barcelona's online course, Gezondheid na je zwangerschap: Hoe voel jij je?. Join the course to learn more.
Bekkenbodemoefening liggend
Bekkenbodemoefening liggend

Maak een schema voor je bekkenbodemspieroefeningen

Een goede manier om jezelf te motiveren om bekkenbodemspieroefeningen te doen, is om je voortuitgang door de tijd heen bij te houden.

In het gedeelte Downloads hieronder, nemen we drie schema’s op waarmee je de voortgang in je bekkenbodemspieroefeningen kunt bijhouden afhankelijk van het niveau waarop je de oefeningen kunt doen en de vragen in een vorige stap.

Gebruik de tabel bovenaan de pagina om je bekkenbodemoefeningactiviteiten elke week in te vullen.

  • Voor de langzame oefening kun je invullen hoe lang je je oefening vast kon houden en hoeveel herhalingen je kunt doen.
  • Bij de snelle oefening mag je de aanspanning niet vasthouden, dus het idee is aanspannen en vervolgens loslaten. Tel hoeveel herhalingen je hiervan kunt doen en noteer ze in het schema.

Deze tabel geeft een voorbeeld aan hoe een bekkenbodemspieroefeningschema er uit kan zien. In de tabel kun je per dag aangeven hoeveel herhalingen en lengte van aanspanning er waren.

Naast je bekkenbodemspieroefeningen hebben we ook andere oefeningen opgenomen die goed zijn voor het verbeteren van je bekkenbodem. Deze staan onderaan het schema.

Deze oefening laat de bekkenlift en bekkentwist zien.

Share this article:

This article is from the free online course:

Gezondheid na je zwangerschap: Hoe voel jij je?

University of Groningen

Get a taste of this course

Find out what this course is like by previewing some of the course steps before you join: