Skip main navigation

Urine incontinentie

Esther Feijen-De Jong introduceert dit onderdeel over incontinentie.

Onze kernboodschap is dat je niet hoeft te accepteren dat je last hebt van urineverlies. Je hoeft geen incontinentiemateriaal of speciaal ondergoed te dragen om jezelf te beschermen tegen urineverlies.

Je kunt door middel van een korte vragenlijst inschatten hoe problematisch je incontinentieklachten zijn. Je vindt de vragen door op deze link te klikken. Aan het einde zie je automatisch je score.

Als je geen toegang hebt tot deze link, gebruik dan deze self-assessment PDF om de vragen te lezen en je eigen score op te tellen.

Hieronder hebben we linkjes naar nuttige informatie over urine- en ontlastingsincontinentie en bekken(bodem)klachten opgenomen.

Opmerking: het invullen van de korte vragenlijst helpt je om de ernst van je incontinentie te beoordelen. Deze informatie wordt niet verzameld voor onderzoek en is anoniem.

This article is from the free online

Gezondheid na je zwangerschap: Hoe voel jij je?

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now