Skip main navigation

Att misslyckas med att uppfylla kunders förväntan

Om att misslyckas med att uppfylla kunders förväntan.

I den här filmen får du ta del av vanliga orsaker till att tjänsteföretag misslyckas med att uppfylla kundens förväntningar.

This article is from the free online

Kartlägga och mäta kundnöjdhet i turistföretag: En fördjupning

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now